Belastingdienst extra alert bij ‘VAR-wuo’

Artikel delen

Het aantal zzp’ers groeit gestaag. Niet vreemd natuurlijk: het zijn aantrekkelijke medewerkers voor opdrachtgevers en de zzp’ers zelf profiteren van fiscale voordelen. In de praktijk nemen opdrachtgevers vaak aan dat de ‘Verklaring arbeidsrelatie winst uit onderneming’ hun de garantie biedt dat zij geen loonbelasting, bijdrage Zvw en premies werknemersverzekeringen hoeven af te dragen. Maar let op: de belastingdienst controleert steeds scherper of de ‘VAR-wuo’s’ ook terecht zijn afgegeven.

Tekst: Mr. Frank Kerkhof RB
Alfa Accountants en Adviseurs te Bennekom
fkerkhof@alfa.nl

De belastingdienst beoordeelt steeds kritischer of de ‘Verklaring arbeidsrelatie winst uit onderneming’ ofwel ‘VAR-wuo’ terecht is afgegeven aan de aanvrager hiervan. De belastingdienst toetst de verklaring aan de feiten en kijkt daarbij min of meer zijdelings naar wat er op papier is afgesproken. Blijkt dat de VAR-wuo ten onrechte is afgegeven (omdat de zzp’er eigenlijk in loondienst werkzaam is), dan kan dat voor de zzp’er vervelende consequenties hebben. Maar ook de opdrachtgever is dan niet vrij van risico’s. Het kan zijn dat hij met terugwerkende kracht loonbelasting, bijdrage Zvw en premies werknemersverzekeringen verschuldigd is.

Risicobeperking opdrachtgever
De opdrachtgever zit uiteraard niet te wachten op dit soort financiële perikelen. Als hij een zzp’er inschakelt, wil hij er juist gewoon van op aan kunnen dat hij geen belasting en premies hoeft in te houden. Daarom is het voor de opdrachtgever van belang om te voldoen aan de volgende voorwaarden:
•    hij moet beschikken over een kopie van de VAR-wuo van de zzp’er over het juiste tijdvak; en
•    de feitelijke werkzaamheden moeten overeenstemmen met de afgegeven VAR-wuo.

Als aan beide voorwaarden is voldaan, kan de belastingdienst niet achteraf constateren dat de opdrachtgever tóch belasting en premies had moeten inhouden. Het advies aan opdrachtgevers is dan ook om deze twee voorwaarden goed in het oog te (blijven) houden. Het naheffingsrisico wordt hiermee sterk ingeperkt.

Risico zzp’er

Maar het risico ligt natuurlijk ook bij de zzp’er. Als hij bij de aanvraag van de VAR-wuo bepaalde vragen, al dan niet bewust, (gedeeltelijk) verkeerd invult, kan de belastingdienst ten onrechte de onjuiste conclusie hebben getrokken dat sprake is van een onderneming. Heeft de zzp’er ten onrechte een VAR-wuo gekregen, dan vordert de belastingdienst inkomstenbelasting na bij de zzp’er. Dit omdat hij achteraf beschouwd geen recht had op de gunstige faciliteiten voor de ondernemer zoals de zelfstandigenaftrek en de MKB-winstvrijstelling. De belastingdienst kan ook de misgelopen premies navorderen. Het risico bedraagt minimaal enkele duizenden euro’s en kan gemakkelijk oplopen tot meer dan tienduizend euro! Natuurlijk zit geen enkele zzp’er daarop te wachten.

Meldplicht zzp’er
De zzp’er zal de gestelde vragen bij de aanvraag van een VAR-wuo daarom juist en zorgvuldig moeten beantwoorden. Blijkt nadat de VAR-wuo is afgegeven dat de feiten afwijken van hetgeen is doorgegeven aan de belastingdienst bij de VAR-aanvraag? Dan is de zzp’er verplicht de veranderde omstandigheden te melden. De belastingdienst kan de VAR vervolgens herzien. Meldt de zzp’er de veranderde omstandigheden niet, dan riskeert hij forse belastingaanslagen.

Tenslotte

Inmiddels is aangekondigd dat er met ingang van 1 januari 2015 een ‘VAR-webmodule’ komt. De komst van deze webmodule brengt met zich mee dat de opdrachtgever medeverantwoordelijk wordt voor de VAR-aanvraag van de zzp’er. Het is dus zowel voor de zzp’er als de opdrachtgever van belang deze ontwikkeling in de gaten te houden.