Goudzoekers

Artikel delen

De Hoge Raad besliste in november vorig jaar dat de BOF niet discriminerend is. En de BOF is dan natuurlijk niet de zeer besmettelijke kinderziekte, maar de uiterst gunstige bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de Successiewet. Op grond van deze faciliteit geldt voor het vererven en schenken van ondernemingsvermogen een zéér hoge vrijstelling.

Deze BOF stond al snel ter discussie: de faciliteit zou in strijd zijn met het gelijkheidsbeginsel. De BOF geldt immers niet voor vererven en schenken van privévermogen. In vergelijking met ondernemingsvermogen wordt schenken en erven van privévermogen in Nederland dus (te) zwaar belast. Maar de Hoge Raad heeft aan deze discussie, zoals gezegd, een einde gemaakt. De Nederlandse wetgever mag in de Successiewet middels de BOF onderscheid maken tussen de verkrijging van privévermogen en ondernemingsvermogen.
‘End of story’ zou je dan denken, maar niet volgens de Stichting Meldpunt Collectief Onrecht. Zij laat het er niet bij zitten en riep mensen (die aanslagen schenk- of erfbelasting hebben ontvangen) op om aan te haken bij een collectieve procedure bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. U heeft de advertenties in de landelijke- en regionale kranten vast gezien. De kosten van het aanhaken bedragen (afhankelijk van het ‘no cure, no pay percentage’), zo begreep ik, 495 of 995 euro. De grote vraag is: moet of moest u aanhaken? Ook aan mij is deze vraag de afgelopen maanden veel gesteld. Tja, en wat zeg je dan? Stel dat iemand u vraagt of het zinvol is deel te nemen aan de postcodeloterij. Wat zou u dan zeggen? Het is zonder meer verstandig erop te wijzen dat de kans op winst nagenoeg te verwaarlozen is. Maar de ‘goudzoekers’ onder ons zien toch vooral een kans.
Ik moet ineens denken aan het pittoreske plaatsje Heusden. De bewoners kregen jaren geleden miljoenen euro’s over zich uitgestrooid omdat hun postcode in de prijzen viel. Groot feest natuurlijk, maar niet voor de op zich verstandige niet-deelnemers. Zij vielen volledig buiten de prijzen en moesten de uitzinnige vreugde van bijna al hun buren ondergaan. Ik geloof dat één van hen zelfs nog heeft geprobeerd bij de rechter een schadeclaim in te dienen voor dit ‘onrecht’ of ‘leed’. Over ‘goudzoekers’ gesproken. Maar dit voorbeeld schetst wel goed wat de situatie is: het is zeker niet onverstandig uw geld aan iets anders te besteden dan de stichting, maar er is een (wellicht bijna te verwaarlozen) kans en stel nu eens dat …

Mr. Frank Kerkhof RB
Alfa Accountants en Adviseurs te Bennekom
fkerkhof@alfa.nl