Logistieke organisatie op bouwplaats kan en moet efficiënter

Artikel delen

De logistieke organisatie op de bouwplaats kan en moet efficiënter. De meerderheid van de partijen in de bouw- en installatiesector vindt dat de verantwoordelijkheid hiervoor bij één persoon moet komen te liggen. De uitvoerder is hier volgens hen de aangewezen persoon voor. Echter, een kleine meerderheid van de ondervraagde bedrijven geeft aan dat in de praktijk de verantwoordelijkheid bij meerdere betrokkenen op de bouwplaats ligt. Dit blijkt uit onderzoek van USP Marketing Consultancy.

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Fundeon, het kennis- en adviescentrum voor het opleiden en ontwikkelen van personeel in de bouw en infra. In het derde kwartaal van 2013 werden 851 bedrijven in de bouw- en installatiesector over dit onderwerp een mening gevraagd.  
Onder de logistieke organisatie verstaat men het zo efficiënt mogelijk bestellen, transporteren en beschikbaar stellen van materiaal en materieel, zodat het arbeidsproces van de verschillende vakmensen (in de bouwketen) zo min mogelijk wordt onderbroken. Hierdoor kunnen faalkosten worden verminderd, wordt de veiligheid verhoogd en zal de samenwerking op de werkplek efficiënter verlopen. Daarnaast worden werkzaamheden steeds complexer en wordt er meer gewerkt met prefab elementen waarbij een goede organisatie van de logistiek op de bouwplaats essentieel is. De verantwoordelijkheid hiervoor moet volgens 60% van de bouwbedrijven bij één persoon (de uitvoerder) komen te liggen, in plaats van bij alle betrokkenen op de bouwplaats. Dit laatste is nog veel het geval in de praktijk.

Ketensamenwerking
Bouwbedrijven geven aan dat de logistieke organisatie op de bouwplaats verbeterd kan worden door een goede samenwerking tussen de verschillende partijen op de bouwplaats (ketensamenwerking). Daarnaast moeten in de voorfase goede onderlinge afspraken en een goede logistieke planning gemaakt worden. De uitvoerder heeft in theorie een organisatorische functie, waaronder de organisatie van de logistiek op de bouwplaats en het plannen en voorbereiden van werkzaamheden vallen. Vanwege de huidige economische crisis is de uitvoerder meer genoodzaakt uitvoerend mee te werken op de bouwplaats. Echter, voor een goede logistieke organisatie op de bouwplaats is het van belang dat de uitvoerder (na herstel van de crisis) zich gaat focussen op zijn kerntaken en de vaardigheden die van belang zijn om de logistiek op de bouwplaats goed te organiseren.