Dertien meter hoge wand in 1 keer storten

Artikel delen

In opdracht van European Bulk Services (E.B.S) BV bouwt Cordeel op de Europoort Terminal een nieuwe vlakloods voor opslag van 65.000 m3 agribulk. Engineers van NOE Bekistingtechniek ontwikkelden een oplossing waarmee de betonwanden van de loods tot ruim 13,5 meter hoogte in één keer kunnen worden gestort.

E.B.S. is een droge massagoed/stuwadoor in de haven van Rotterdam die zich voornamelijk bezighoudt met het laden, lossen, op- en overslaan van droge bulkproducten, zoals kolen, mineralen, agri- en biomassaproducten. Voor één van haar klanten wordt momenteel de nieuwe vlakloods gebouwd. Verwacht wordt dat hiermee jaarlijks circa één miljoen ton extra agribulk zal worden aangevoerd.
Naast de vlakloods van 65.000 m3 worden eveneens transportsystemen en weeginstallaties gebouwd. Ook het huidige trein-/trucklaadstation wordt compleet herbouwd en uitgebreid. Om de goederenstroom goed te kunnen ontvangen, zal het Havenbedrijf Rotterdam bovendien een extra zeesteiger in de Beneluxhaven bouwen met een diepgang van 16 meter. Deze steiger wordt door E.B.S. voorzien van een nieuwe ontvangsthopper en een transportbandensysteem. De bouw van de nieuwe vlakloods met bijbehorende transportbanden en de uitbreiding van het trein-/trucklaadstation zullen naar verwachting in de eerste helft van 2014 gereed zijn.

Bewegende massa
De nieuwe loods bestaat geheel uit in het werk gestort beton en wordt gerealiseerd op een fundering ‘op staal’. In plaats van funderingspalen staat de vlakloods op een betonnen plaat. Opmerkelijk detail is het feit dat door het ontbreken van funderingspalen de vlakloods zal meebewegen met de ‘vulgraad’ van de loods. Wanneer de vlakloods volledig met agribulk wordt gevuld, zal het gebouw circa 4 à 5 cm naar beneden zakken om vervolgens weer omhoog te komen, wanneer de loods leeg raakt.
De vlakloods zelf heeft een oppervlakte van ruim 6.200 m2; de lengte bedraagt circa 170 meter, terwijl de breedte circa 36,5 meter is. De wanden aan de lange zijde hebben een hoogte van 10 meter; aan de kopse kant van het gebouw bedraagt de hoogte van de betonnen wanden door het schuinoplopende dak maximaal 18,5 meter. Ook de dwarswanden, die de loods in verschillende compartimenten verdelen, hebben een hoogte van ruim 18 meter.

13 uur onafgebroken storten
De betonwanden van de loods worden in het werk gestort. De bekistingen hiervoor zijn geleverd door NOE Bekistingtechniek. Een opmerkelijke oplossing leverde het bedrijf voor de 13 meter hoge wanden, waardoor een groot deel van de wanden in één keer kunnen worden gestort. De 18,5 meter hoge dwarswanden en wanden aan de kopse kant worden in twee storts gerealiseerd: één van 13 meter en één van 5,5 meter.
De bekisting voor de 13 meter hoge wanden bestaat uit NOEtop-bekistingpanelen. De panelen van de dwarswanden zijn conisch gemonteerd, waardoor de wanden aan de onderzijde één meter dik zijn om vervolgens tot een hoogte van 6,5 meter te verjongen, vanwaar de wand verder 0,50 meter dik is.

NOEtop bekistingsysteem
De NOEtop-panelen zijn hoofdzakelijk grootvlak-panelen van 5.300 x 2.650 mm waarvan er steeds twee boven elkaar zijn gemonteerd. Om de gewenste hoogte van 13 meter te bereiken, worden deze gecombineerd met liggende panelen van 1.000 x 2.650 mm en 1.325 x 2.650 mm. De inzet van de 5.300 x 2.650 mm metende grootvlakpanelen, zorgt ervoor dat de montagetijd tot een minimum beperkt kan blijven. De afmeting van de panelen staat bovendien garant voor een grote stijfheid van de bekisting. Het hoogte- en breedteraster van de panelen is doorlopend, zodat deze naar wens staand en liggend te combineren zijn.
NOEtop bekistingpanelen zijn voorzien van een geïntegreerde gording waardoor het voor conische betonwanden monteren van panelen, sterk wordt vereenvoudigd. De opneembare bekistingdruk voor de panelen bedraagt 88 kN/m². Deze bekistingdruk geldt voor alle mogelijke combinaties van NOEtop panelen in hoogte en breedte, staand en liggend.
Om snel te kunnen be- en ontkisten en de bekisting om te zetten, combineerde NOE de NOEtop-panelen met de klapbare NOE AB300 klimsteiger. Dit klimsteigersysteem leent zich ook voor bekistinghoogten tot 5.300 mm en heeft een werkbreedte van 2.100 mm. Kenmerkend is de automatische borging bij het inhangen van de steiger tegen opwaaien en uithaken.

NOE-Bekistingtechniek b.v., Arkel, (0183) 569 888, www.noe.nl