Hoeveel kwartstof komt er vrij?

Artikel delen

De wettelijke grenswaarde (GSW TGG-8u) voor kwartsstof is 0,075 mg/m³ (per kubieke meter lucht) bij een achturige werkdag. Dat betekent dat een werknemer niet meer dan 0,075 mg/m³ tijdens een werkdag van acht uur aan respirabel kwartsstof mag inademen. Bij die waarde is het risico op kanker zo klein dat het verwaarloosbaar is. Maar hoeveel kwartsstof komt er vrij bij gangbare werkzaamheden in de bouw? We geven een kort overzicht.

Activiteit                                       Kwartsstof in de lucht (mg/m3) gedurende de werkzaamheid
Zagen                                         tot circa 15    200 x teveel
Frezen (sleuven)                        tot circa 15    200 x teveel
Frezen (vlakken)                          tot circa 15    200 x teveel
Boren                                            tot circa 2,5    33 x teveel
Schuren/slijpen van vlakken    tot circa 15    200 x teveel
Vegen                                            tot circa 1    13 x teveel