Intentieverklaring gebruik stofvrije gereedschappen

Artikel delen

De aannemersbedrijven Heijmans, BAM Woningbouw, Volker Wessels, Hegeman, Ter Steege groep, Van der Leij Bouwbedrijven en BAM Materieel hebben in mei 2013 de intentieverklaring ‘Gebruik stofvrije (hand)gereedschappen’ ondertekend. Hiermee zeggen deze bedrijven toe om het stofvrij werken in de bouw een extra stimulans te geven. Inmiddels is een tiental andere aannemers ook aangehaakt. Het ondertekenen van de intentieverklaring is een initiatief van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid en TNO.

De ondertekenaars van de intentieverklaring spreken naar elkaar uit dat zij zowel naar opdrachtgevers als naar onderaannemers het stofvrij werken verder aanjagen door het als uitgangspunt te nemen bij de uitvoering van het werk. De grotere bouwondernemingen spelen hierbij een belangrijke rol. Immers, zij kunnen vanuit hun rol en positie het best het initiatief nemen om zowel hun opdrachtgevers als de onderaannemers aan te spreken als het gaat om de aanpak van kwartsstof. Het streven is op termijn 50 tot 100 bedrijven te interesseren voor dit initiatief.
Ook Aboma en TNO hebben hun handtekening onder de intentieverklaring gezet. Zij zijn vooral betrokken bij het ontwikkelen van nieuwe werkmethoden rondom stofvrij werken en de wijze waarop bouwbedrijven deze werkmethoden in de praktijk kunnen toepassen. De Inspectie SZW controleert en handhaaft of bij werkzaamheden in de bouw, zoals boren, hakken, slijpen en zagen, zichtbaar stof vrijkomt. Dan wijst dit op het niet gebruiken van de juiste beheersmaatregelen of op het niet goed functioneren van de beheersmaatregelen. In beide situaties is zowel door de werknemer, werkgever, hoofdaannemer als opdrachtgever actie geboden.

Doelstelling
De doelstelling van deze intentieverklaring is het realiseren van een stofvrije werkplek. De aannemers geven hiermee invulling aan de Arbowet en aan het begrip ‘Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen’. Zorg voor gezonde arbeidsomstandigheden van werknemers en minimalisatie van de overlast naar anderen (bewoners, collega’s) is belangrijk. De ondertekenaars vervullen een voorbeeldfunctie voor de gehele bouwketen, van opdrachtgevers tot aan zzp’ers.
De intentieverklaring heeft geen juridische status, het is vooral een uiting van verantwoordelijkheid nemen en dat naar elkaar toe publiekelijk uitspreken. Inspectie en ondertekenaars laten hiermee zien dat ze samen werken aan het verder verbeteren van de arbeidsomstandigheden in de bouw.
Gedurende een periode van één tot twee jaar kunnen de deelnemende bedrijven TNO direct benaderen met vragen over stofvrije gereedschappen/systemen. Welke keuzes zijn effectief om de blootstelling aan schadelijke stoffen (respirabel kwarts, houtstof) te minimaliseren? Wat zijn de voordelen of nadelen van bepaalde gereedschappen of stofzuigers? Hoe kunnen we opdrachtgevers betrekken bij stofvrij werken? Voor welke werkzaamheden zijn nog geen commerciële oplossingen beschikbaar en zijn innovaties noodzakelijk? De betrokken aannemers ontvangen na de implementatie van stofvrije gereedschappen/systemen in hun bedrijf de TNO-SZW Award ‘De Stofvrije Aannemer’.