Klankborden

Artikel delen

Kortgeleden werd ik gebeld door de eigenaar van een bouwbedrijf. Hij had wel eens een column van mij gelezen en daar kennelijk het beeld aan overgehouden dat ik af en toe zinnige dingen zeg over BV-structuren. ‘Of ik op héél korte termijn met hem wilde klankborden’, vroeg hij. Prima natuurlijk en dus stapte ik in de auto op weg naar het mooie oosten van het land.

De eigenaar zat al op mij te wachten. Op fluistertoon vertelde hij dat het met zijn bedrijf niet goed ging. Sterker nog, hij verwachtte dat een faillissement onvermijdelijk was. Uiteraard had hij daarover gesproken met zijn accountant, maar daar had hij geen goed gevoel aan overgehouden. Hij vroeg zich vooral af of zijn BV-structuur hem en zijn vermogen voldoende beschermde. ‘Dat hangt ervan af’, zei ik. In de praktijk blijkt immers dat de BV-structuren regelmatig ‘onhandig’ zijn opgebouwd en nog vaker dat deze niet zijn onderhouden. En helaas bleek deze BV-structuur ruimschoots in deze categorie te vallen. Zo was het bedrijfspand, om het uit de risicosfeer te halen, enige jaren geleden overgedragen van de werkmaatschappij naar de holding. Maar was hiermee het vermogen beter beschermd?
In plaats van het pand had de werkmaatschappij nu een enorme vordering op de holding. Daarbij kwam dat deze leenverhouding niet schriftelijk was vastgelegd. Dus wat denkt u dat een curator bij een faillissement van de werkmaatschappij doet? Inderdaad, de vordering opeisen. Indirect zat (de waarde van) het pand dus nog volledig in de gevarenzone. Helaas bleek het ‘niet schriftelijk vastleggen van afspraken’ in dit bedrijf de regel te zijn. Ook hier moest ik de toch al angstige eigenaar vertellen dat zijn BV-structuur zeer kwetsbaar was. Sowieso eist het Burgerlijk Wetboek dat een overeenkomst tussen een BV en haar 100%-aandeelhouder schriftelijk wordt vastgelegd. Als dat niet is gebeurd, is die overeenkomst vernietigbaar. Bovendien is het zonder schriftelijke overeenkomst moeilijk aan te tonen op grond waarvan bedragen door de werkmaatschappij aan de holding zijn betaald. Een curator kan het de holding hiermee buitengewoon moeilijk maken. Kortom, ik kon de eigenaar niet geruststellen. Uiteindelijk rekende hij daar ook niet op. Hij vermoedde al dat zijn BV-structuur kwetsbaar was en nu wist hij het zeker. Voor u, ondernemers, is dit wellicht een belangrijke les. Ook een BV-structuur kan bij een faillissement kwetsbaar zijn. U kunt dit voorkomen door nu zorgvuldig(er) te handelen.

Mr. Frank Kerkhof RB
Alfa Accountants en Adviseurs te Bennekom
fkerkhof@alfa.nl