Slimbouwen?Keurmerken op Milieulijst 2014

Artikel delen

Vanaf januari 2014 zijn de keurmerken van Slimbouwen op de Milieulijst opgenomen. Met de opname op de milieulijst stimuleert te overheid de vraag naar Slimme oplossingen die voldoen aan de FRED-waarde. Bent u FRED?

Tekst: Monique Blacha

Een beter milieu komt de gehele samenleving ten goede. Daarom investeert de overheid in milieuvriendelijke apparatuur, producten en initiatieven. Er zijn daartoe vanuit het ministerie van Infrastructuur en Milieu en het ministerie van Financiën twee investeringsregelingen in het leven geroepen die het investeren in milieuvriendelijke oplossingen extra aantrekkelijk maken. Dit zijn:
•    Regeling willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil);
•    Regeling milieu-investeringsaftrek (MIA).
De bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor deze regelingen staan vermeld op de milieulijst, die ieder jaar wordt ge-update. Het Slimbouwen®Keurmerk dat verleden jaar door middel van de prijsvraag Slimste item van 2013 is geïntroduceerd is niet onopgemerkt gebleven! Vanwege de grote bijdrage aan het verduurzamen van de gebouwde omgeving en producten die die proces ondersteunen is besloten zowel het Product Keurmerk als het Project Keurmerk op de lijst op te nemen. Dit betekent grote voordelen voor de Slimbouwen®participanten die overwegen een keurmerk aan te vragen en voor alle toekomstige opdrachtgevers.

FRED-waarde
Alleen die producten en gebouwen die positief scoren op de FRED-waarden worden beloond met het officiële Slimbouwen®Keurmerk. FRED staat voor: flexibiliteit, reductie van de footprint, efficiency en duurzaam. Producten met het Slimbouwen®Keurmerk worden door deze regeling interessanter om aan te schaffen, omdat de bedrijven die ze aanschaffen middels de MIA/Vamil fiscaal voordeel kunnen opdoen (code A 1810 op de milieulijst) . Projecten met het Slimbouwen®keurmerk komen in aanmerking voor de Vamil regeling (code C 6129 op de milieulijst). Dit betekent dat men 75% van het gebouw willekeuring en versneld mag afschrijven.

Slimbouwen®keurmerk ook voor u!

Het keurmerk is zowel interessant voor opdrachtgevers als voor producerende bedrijven. Bent u van plan een utiliteitsgebouw te bouwen of te renoveren? Wilt u dat uw ontwikkeling toekomstbestendig en FRED is? Of heeft een product dat volgens u volledig voldoet aan de FRED-waarde? De kans bestaat dat uw ontwikkelingen in aanmerking kunnen komen voor het keurmerk en daarmee ook voor de MIA/Vamil. Wilt u meer inzicht in de kansen die er voor u liggen? Neem dan contact op met Slimbouwen via info@slimbouwen.nl.