Staalconstructies met zadeldak

Artikel delen

Voor staalconstructies met een zadeldak, zoals toegepast bij loodsen of in de stallenbouw heeft Casadata.nl de bouwkosten uitgewerkt voor de constructies met een vrije overspanning en met het toepassen van tussenkolommen. Ook de effecten op de kosten van de verschillende nokhoogten vanwege de diverse afmetingen zijn op een rij gezet.

Tekst: www.casadata.nl.

Voor diverse afmetingen en nokhoogten van staalconstructies van hallen of stallen met een zadeldak zijn de kosten uitgewerkt. Er is onderscheid gemaakt tussen een staalconstructie met vrije overspanning of met het gebruik van tussenkolommen. Bij de staalconstructie zijn de tussenspanten uitgevoerd in HE of IPE kolommen en tussenkolommen en met IPE liggers. De kopgevelspanten zijn uitgevoerd  in IPE kolommen en IPE liggers. De omranding van de deuren is samengesteld uit UNP profielen. Als conservering is de staalconstructie thermisch verzinkt.

Bouwkosten
In de kostenberekeningen is uitgegaan van het aanbrengen van een complete staalconstructie van een hal of stal met hellend dak, inclusief kop- en voetplaten, windverbanden en omrandingen. De kostenberekening is gebaseerd op een gebouw in windgebied 3. De dakhelling is 20 graden.
De bouwkosten zijn inclusief staafijzer, koppelstaven, kop- en voetplaten en inclusief de benodigde staalprofielen voor deur-omrandingen en dergelijke. De bouwkosten zijn exclusief ankers stellen en spanten ondersabelen, kraankosten, veiligheidsvoorzieningen, transportkosten staalconstructie, reis- en verblijfskosten en afvoer afkomende materialen en stortkosten. De materiaalkosten zijn gebaseerd op de bruto prijs.
Elk kostenbedrag is gedetailleerd berekend met alle directe uitvoeringskosten van arbeid en materiaal. Het uurloon is zonder opslagen voor de bouwplaatskosten, algemene bedrijfskosten en winst en risico. Meer richtprijzen van andere staalconstructies van hallen en stallen ziet u op casadata.nl. Daarvan zijn na het inloggen alle complete calculaties te zien en te downloaden in Excel of te importeren in het calculatieprogramma CasadataCalc en daar eenvoudig aan te passen.
Het regionale kostenniveau betreft de regio Oost Gelderland (postcode 7000 – 7100). Op www.casadata.nl ziet u het kostenniveau van uw eigen regio door het opgeven van de postcode. Bij de indirecte kosten is gerekend met een toeslag op de directe kosten van 17%. Dit toeslagpercentage bestaat uit 8% voor algemene bedrijfskosten, 5% voor winst en 3% voor risico.

Klik op de digitale uitgave hiernaast en kijk op pagina 30 en 31

Eindelijk gemakkelijk en snel kostenbegrotingen en offertes maken!
Dat kan nu met het handige en praktische calculatieprogramma CasadataCalc. Daarmee kun je met alle kostengegevens van Casadata.nl en met je eigen calculatiegegevens werken. CasadataCalc is volledig nieuw ontwikkeld volgens de nieuwste inzichten en met de meest recente technieken op het gebied van automatisering. Het programma ziet er dan ook uit als Excel en is ook even flexibel en gemakkelijk in gebruik.
In CasadataCalc kun je met de Casadata richtprijzen met hun onderliggende calculaties werken en deze kostengegevens ook meteen aanpassen met betrekking tot de te rekenen uren en uurlonen of de materiaalhoeveelheden of prijzen. Je kunt werken in een vrije, eigen werkvolgorde, zonder dat je daarbij gebonden bent aan een opgelegde, dwingende structuur van bijvoorbeeld een standaard bestek. Uiteraard kun je in CasadataCalc per projectcalculatie steeds de uurlonen, kortingen en toeslagen in stellen. Ook het afdrukken is flexibel: je kunt met je eigen bedrijfslogo in een eigen vormgeving printen en kiezen welke onderdelen van de calculaties je wilt printen.

Meer dan 24.000 calculaties op www.casadata.nl
Voor betrouwbare richtprijzen van de bouw- en onderhoudskosten ga je naar www.casadata.nl. Daar vind je ruim 24.000 richtprijzen op basis van complete calculaties. Elke calculatie kun je na het inloggen direct bekijken, downloaden, aanpassen of er een eigen begroting of offerte mee maken.