Wandsystemen in BIM

Artikel delen

Gyproc wandsystemen zijn nu direct te downloaden als Bouw Informatie Model (BIM) via de Gyproc wandselector op gyproc.nl. Met behulp van de wandselector is eenvoudig, op basis van gewenste prestaties zoals brand en geluid, het juiste wandsysteem te vinden.

De wandselector informeert en adviseert alle bouwprofessionals over de beste Gyproc-oplossing voor bouwkundige uitdagingen. Om de gewenste prestaties te behalen gaat het om de juiste combinatie van producten binnen een systeem. Gebruiksvriendelijkheid en complete informatieverstrekking zijn dé uitgangspunten voor de selector. Daarom kunnen de wandsystemen nu ook in BIM modellen worden toegepast.
De grote voordelen van de wandsystemen in een BIM model zijn tijdwinst, kostenefficiency en een meer nauwkeurige werkvoorbereiding. Ook kunnen (constructie)fouten in een vroeg stadium worden herkend en is automatische (her)berekening van het aantal m2 wand met bijbehorende producten mogelijk. Met bouwtekeningen in BIM wordt niet alleen tijd bespaard, maar ook onnodige kosten. Alle benodigde projectinformatie van de bouwpartners is op één plek te vinden. Daarnaast zal een digitaal 3D model een verbeterd inzicht geven in het project.

Saint-Gobain Gyproc, Vianen, (0347) 325 100, www.gyproc.nl