Zonneboiler voor tapwater en CV

Artikel delen

A.O. Smith heeft in Mijande Woonzorgcentrum (Vroomshoop, Overijssel) een totale warmwater-oplossing geleverd inclusief de CV-voorziening voor het gehele pand. Dankzij de duurzame manier van bouwen kan hier een zonneboiler-installatie voor het warme water ook in de CV-behoefte voorzien door middel van dual service.

Theta dual service is het gebruik van warmwaterbereiding door een A.O. Smith boiler voor zowel sanitair water als verwarming. Deze dual service modules kunnen worden aangesloten op een BFC Cyclone, SGE of SGS systeem, om naast warm tapwater ook in CV-behoefte te kunnen voorzien. Door een intelligente besturing wordt de beschikbare warmwatervoorraad optimaal benut ten behoeve van de CV-vraag vanuit één systeem, zonder op comfort in te leveren.
Dual service is ideaal voor situaties met grote behoefte aan warm tapwater en geringe behoefte aan CV-vermogen, zoals bij Mijande woonzorgcentrum. De toepassing leent zich ook bijzonder goed voor sportaccommodaties en campings, melkveehouderijen en vakantieparken.
Voordeel is dat in zowel de warmwaterbehoefte als de verwarmingsbehoefte voorzien kan worden met één toestel. Daarnaast hoeft maar één keer een rookgasafvoerkanaal en aansluitingen voor gas en water gemaakt te worden. Verder biedt A.O. Smith Theta dual service het gemak van één besturing voor de gehele installatie.
Een juist afgestemde warmwateroplossing is cruciaal voor het wooncomfort van de toekomstige bewoners van Mijande woonzorgcentrum. De 21 appartementen en de ‘ouder-kind voorziening’ zijn  allen uitgerust met een douche. Daarnaast wordt in de keuken warm water gebruikt. A.O. Smith voorziet in deze warmwatervraag door middel van een SGS 30 HR gas-zonneboiler in combinatie met een IT 600 voorraadvat. Dankzij de tien zonnecollectoren op het dak (platdak frameconstructie) kan zonnewarmte worden gebruikt om het water op te warmen.
Bij onvoldoende zonnewarmte kan de SGS op zeer energiezuinige wijze met behulp van gas in de warmwatervraag voorzien. Dankzij de passiefhuis bouwstijl is dit woonzorgcentrum zeer goed geïsoleerd. De verwarmingsvraag is hierdoor beperkt. Door het toevoegen van Theta dual service kan het zonnesysteem voorzien in zowel warm water als verwarming.

A.O. Smith Water Products Company B.V., Veldhoven, (040) 294 25 00, www.aosmith.nl