Luchtdicht Bouwen: vooraf goed bepalen en achteraf meten

Artikel delen

Tijdens onze webinar op 13 meil j.l heeft het nodige inzicht verkregen over meten en rekenen rond luchtdichting. Hieronder vatten we nog een aantal relevante zaken voor u samen.

Rekenen: toetsing en handhaving luchtdichtheid 

De luchtdichtheid van een gebouw, zoals opgenomen in het bouwbesluit, wordt tot op de dag van vandaag nog altijd niet gehandhaafd. “Voornaamste reden daarvoor is dat er geen controle plaatsvindt. Dat gaat de komende jaren echter veranderen, want de NEN 7120 EPC-bepaling stelt dat er een opnameprotocol moet komen. Elk project of gebouw zal gecontroleerd gaan worden om het energielabel te kunnen bepalen.” 

 
Uit een recent onderzoek in opdracht van minister Blok blijkt, dat 13 van de 20 gebouwen een hogere EPC-waarde scoort dan op papier. Dat is nogal zorgelijk, vindt Roland Schuurmans, namens tremco illbruck dagelijks bezig het concept luchtdicht bouwen in de praktijk te brengen. 
“Het is uiterst merkwaardig dat we bij het kopen van een woning minder kritisch zijn dan bij het kopen van een auto. We accepteren het niet als we een auto krijgen geleverd met een 1.6 liter motor, terwijl we een 2.0 liter motor hebben besteld, maar als de EPC-waarde van een woning niet blijkt te kloppen, uitgedrukt in een energielabel, wordt dat weggewuifd. Er is dus structureel iets mis. Vanaf juli 2014 wordt een energielabel geëist voor utiliteitsgebouwen, medio 2015 voor nieuwbouwwoningen en vanaf 2016 voor bestaande woningen. Geen enkel gebouw wisselt dan van eigenaar zonder kloppend energielabel. Zie het als een APK voor een gebouw, waarbij de prestaties worden gemeten aan de hand van onder meer thermografie en een blowerdoortest.”  Aldus Roland Schuurmans. 
 
Meten
 
Meten is weten, maar waar toetsen we precies op?
Een groen energielabel wordt in de toekomst alsmaar belangrijker. Er zijn zelfs al banken die een hogere hypotheek verstrekken op een duurzaam gebouw. “Banken stimuleren de aankoop van duurzame gebouwen en berekenen hogere rentepercentages voor bijvoorbeeld minder energiezuinige panden. Als we kijken naar het landelijk beleid, dan dient vanaf 2020 100 procent van de corporatiewoningen een energielabel B of hoger te bezitten en van 80 procent van de particuliere huurwoningen wordt een C-label of hoger verlangd. Een goede energetische schil wordt dus steeds belangrijker en luchtdicht bouwen speelt daarin een belangrijke rol. Overigens zijn er de afgelopen jaren ook al stappen in de goede richting gezet. In 2015 zijn alle nieuwbouwwoningen 50 procent energiezuiniger vergeleken met 2007. Dan praten we nog maar over 7 jaar terug. En vanaf 2020 gaan we naar bijna energieneutraal. Die ambitie is eigenlijk ook al achterhaald, want momenteel worden er al volop energie-nota-nul woningen gebouwd.”
 
 
De Praktijk
 
Ruim 35 procent van de totale energiebehoefte van Nederland is bestemd voor de bebouwde omgeving, waarvan 80 procent opgaat aan verwarming van een gebouw. “Tegen 2020 willen we een CO2-reductie realiseren van 20 procent. Het is dus zaak om beter met energie om te gaan door in eerste instantie de verliezen te beperken. Op dit moment hanteren we een EPC-norm van 0.6, wat betekent dat er dagelijks 5.940 m3 aan lucht verwarmd wordt en wegvloeit via ongewenste naden en kieren in een woning van 330 m3. Volgend jaar is de norm 0.4 en dat komt overeen met 3.800 m3 per dag. In 2020 ligt de norm op een Qv van 1.425 m3. Om dat te bereiken, moet de detaillering van een gebouw grondig onder de loep worden genomen, en dat begint al in de ontwerpfase.” 
 
Op het gebied van luchtdicht bouwen werkt tremco illbruck in drie zones van de constructie, waarbij ook vochtinvloed en isolatie aandacht krijgen. “Onze specialisten gaan graag al in de ontwerpfase met de opdrachtgever en architect om tafel om een gebouw luchtdicht te krijgen,” stelt Roland Schuurmans. “Ook worden de details met de applicateur besproken via een toolboxmeeting en verrichten we tussentijdse controles om te beoordelen of de producten op de juiste manier worden verwerkt of aangebracht.” Met het oog op de steeds strengere overheidsrichtlijnen kunt u uw project afsluiten met een gedegen controle. Tremco illbruck biedt u de mogelijkheid een thermografische scan en/of blowerdoortest te laten uitvoeren. De testen worden uitgevoerd door gekwalificeerde personen en vastgelegd in een rapport.
 
 

 
Mits op bovenstaande wijze doorlopen, garandeert tremco illbruck een luchtdichtheid, zoals in het ontwerp bepaald, zegt Schuurmans. “En we tonen dat ook aan volgens de norm voor luchtdichting NEN 2687 met behulp van een blowerdoortest en een thermografisch rapport. Die norm is leidend voor toetsing en handhaving van de beoogde Qv10. Als de norm niet wordt gehaald, zal een project in de toekomst de oplevering niet halen omdat gevels gesloopt moeten worden om te herstellen. Nieuwbouwrenovatie noemen we dat. En dat is niet wenselijk. Beter direct goed doen, dan in een later stadium moeten herstellen.”

Meer weten? kijk op www.luchtdichtbouwen.nl