Brandveiligheid in de bouw

Artikel delen

Het afgelopen jaar zijn er maar liefst 148 grote branden geweest, die allemaal voor meer dan 1 miljoen schade zorgden. Dat is een record volgens de NIVRE (schade-experts). Totaal betekende dit voor de verzekeraars ruim 636 miljoen aan schade. De grootste veroorzakers van brand zijn defect of verkeerd gebruik (elektrische) apparatuur, brandgevaarlijke werkzaamheden en brandstichting. Brandstichting is lastig uit te schakelen, maar met beleidsmaatregelen en werkinstructies kunnen brandgevaarlijke werkzaamheden, zoals lassen, dakdekken, loodgieterswerk, verf afbranden e.d., tot een minimum terug gedrongen worden.

 Een defect elektrisch apparaat of installatie wordt daarentegen pas opgemerkt wanneer het te laat is. Om op een vroegtijdig moment een defect in elektrische systemen te detecteren, dienen zij preventief gecontroleerd te worden. De norm NEN 3140 gaat dieper in op de inspectie methodiek van elektrische systemen. Om die inspectie inhoudelijk meer houvast te geven, kan een warmtebeeldcamera uitkomst bieden. Defecten en storingen in elektrische systemen zijn als hotspots (temperatuur verhoging) te zien in het beeldscherm. Met deze informatie kunnen herstelwerkzaamheden uitgevoerd worden en brandrisico’s vermeden worden.

Wanneer een brand ontstaat bij voldoende aanwezig brandbaar materiaal en een hoge temperatuur, speelt de hoeveelheid aanwezige zuurstof een grote rol. Als de toevoer van zuurstof gering is, zal de brand niet verder verspreiden en op den duur doven. Daarom is het belangrijk dat in gebouwen verschillende ruimtes luchtdicht gebouwd worden. Ieder luchtlek is niet alleen een energieverspiller, geurlek en geluidslek, maar dus ook een zuurstoflek. Met het gebruik van een warmtebeeldcamera (vaak in combinatie met een blowerdoor), kunnen luchtlekkages in de bouwconstructie, bijvoorbeeld bij deuren en kozijnen, inzichtelijk gemaakt worden. De luchtlekkages kunnen daarna gedicht worden en dragen daarmee bij aan de brandveiligheid in gebouwen. Een branddeur verliest een groot deel van zijn effect wanneer er lucht lekt langs de deurposten.

 Warmtebeeldcamera’s komen in vele verschillende soorten en maten. De meest geschikte warmtebeeldcamera voor het detecteren van hotspots en het lokaliseren van luchtlekkages is de testo 870. Deze camera is zodanig ontworpen om direct op locatie een scherp en duidelijk beeld te scheppen over de mogelijke problemen en/of defecten. De testo 870 betaalt zich eenvoudig terug met de brandschade die u en het bedrijf bespaard blijft. Kijk voor meer informatie op www.testo.nl/870 of bel met de experts op 036-5487000.

 Bron: Dennis Snip
Business Development Testo