Hoe haal ik geld uit mijn BV?

Artikel delen

Al zolang de BV als rechtsvorm bestaat vragen ‘directeuren-grootaandeelhouders’ (DGA’s) zich af hoe zij ‘hun’ geld uit de BV kunnen halen. Beter gezegd: op welke wijze dat fiscaal het voordeligst is. En dan valt er best wat te kiezen. Het aardige is dat onze wetgever het jaar 2014 heeft uitgekozen om enkele mogelijkheden extra voordelig te maken. Uiteraard is daarbij ook gedacht aan het landsbelang: de schatkist moet immers worden gevuld. Maar, eerlijk is eerlijk, ook aan u is gedacht.

Tekst: Mr. Frank Kerkhof RB
Alfa Accountants en Adviseurs te Bennekom
fkerkhof@alfa.nl

Veel DGA’s beseffen niet over hoeveel mogelijkheden zij beschikken om geld uit de BV te halen. Laat staan dat zij zich bewust zijn van de zeer verschillende fiscale gevolgen daarvan. Wat dit laatste betreft: hier is jaarlijkse (financiële) planning een ‘must’. Maar goed, welke mogelijkheden zijn er dan? Wellicht de bekendste is uw loon. Binnen bepaalde wettelijke grenzen kunt u uw loon hoger dan wel lager vaststellen. Daarnaast kan de BV uiteraard dividend uitkeren. Ook hiervoor bestaan inmiddels belangrijke wettelijke grenzen. Maar hiermee zijn nog niet alle mogelijkheden genoemd. Zo kan ook aandelenkapitaal worden terugbetaald. In de praktijk blijkt dit vaak een fiscaal vriendelijke mogelijkheid. Een andere, soms aantrekkelijke, mogelijkheid is geld te lenen van uw BV. Overigens bestaan binnen deze mogelijkheden weer specifieke vormen: denk bijvoorbeeld aan uitgesteld loon in de vorm van pensioenopbouw. Maar de conclusie is al duidelijk: als DGA heeft u voortdurend iets te kiezen.

Extra voordelen in 2014
Waar het om keuzes gaat is 2014 een extra belangrijk jaar. De belastingwetgeving kent dit jaar immers een tweetal tijdelijke regelingen. De eerste is het lagere tarief in Box 2. U moet dit jaar kiezen of u daarvan gebruik wilt maken. De tweede is de kortingsregeling bij afkoop van ‘gouden handdruk stamrechten’. Als u over een dergelijk stamrecht (al dan niet bij uw BV) beschikt, moet u ook in 2014 kiezen of u daarvan gebruik wilt maken. 

Lager tarief in Box 2
Eén van de maatregelen is, zoals gezegd, de tijdelijke verlaging van het inkomstenbelastingtarief van Box 2. Dat tarief is doorgaans 25%. Maar voor in 2014 genoten voordelen is dit tarief verlaagd tot 22% (tot een inkomen van € 250.000,-). Door dat lage tarief kan het voordelig zijn om dit jaar extra Box 2-inkomen te genieten, bijvoorbeeld door uw BV een hoog dividend te laten uitkeren.

Afkoop ‘gouden handdruk stamrecht’
De tweede tijdelijke mogelijkheid is de kortingsregeling bij afkoop van een ‘gouden handdruk stamrechten’. Nog maar kort geleden was afkoop van een dergelijk ‘loonstamrecht’ geen optie, omdat daardoor ‘revisierente’ (lees: een boete) werd geheven. Met ingang van 2014 is die ‘boete’ niet meer aan de orde. Maar het meest opmerkelijke is dat de afkoopsom in 2014 ‘slechts’ gedeeltelijk (voor 80%) wordt belast. Voor de duidelijkheid: na 2014 blijft de mogelijkheid bestaan om een ‘loonstamrecht’ geheel of gedeeltelijk af te kopen, maar deze afkoopsom wordt dan wel volledig belast.

Tenslotte
Het is duidelijk: DGA’s moeten bewust omgaan met de wijze waarop zij geld uit hun BV halen. En 2014 is daarbij zelfs een extra belangrijk jaar. De juiste keuze is afhankelijk van uw wensen en uw specifieke fiscale positie. Omdat u een euro maar eenmaal kunt uitgeven is een goede afweging van de mogelijkheden van groot belang. Uiteraard willen wij u hierbij graag helpen.