Instroom vakopleiding blijft achter bij behoefte

Artikel delen

De instroom in de mbo-bouwopleidingen blijft ook dit jaar achter bij de behoefte om blijvend te kunnen voldoen aan de vraag naar gekwalificeerd bouwpersoneel. Dat constateert Fundeon in de eind april verschenen ‘Rapportage Arbeidsmarkt- en Onderwijsinformatie 2014’. Daarin zet Fundeon de instroom af tegen de minimale behoefte en raamt de gewenste instroom voor het komend schooljaar per sector en kwalificatie.

Het jaar 2013 vormde voor Fundeon een omslagpunt van overwegend studenten in de beroepsbegeleidende leerweg naar overwegend in de beroepsopleidende leerweg. De crisis is hier grotendeels debet aan, omdat het voor studenten in de beroepsbegeleidende leerweg moeilijker is een leerwerkplek te vinden.
Formeel is Nederland uit de crisis maar voor de bouw wordt 2014 nog een lastig jaar. De productie zal naar verwachting in de loop van het jaar de weg omhoog vinden, maar dit zal minimaal zijn en onvoldoende om het jaar als geheel in de plus af te sluiten. Vanaf 2015 wordt wel een stijging van de bouwproductie verwacht omdat de woningnieuwbouw zal aantrekken.
Wanneer dit scenario uitkomt, zal de werkgelegenheid, afhankelijk van de beroepsgroep, in 2015 of 2016 toenemen. Beroepen die sterk verweven zijn met de nieuwbouw van woningen, zoals timmermannen, metselaars en straatmakers, zullen sneller profiteren dan machinisten in de wegenbouw. Fundeon verwacht dat de instroom van studenten in de bouwopleidingen pas toeneemt nadat de werkgelegenheid is toegenomen.
De tabel toont het verloop van de instroombehoefte zoals Fundeon die jaarlijks berekent, vergeleken met de gerealiseerde instroom vanaf 2009 en de geprognotiseerde behoefte komend schooljaar.

                                2009       2010        2011       2012        2013      2014
Gerealiseerd        8.808      8.321      7.309      5.937       5.027   
Behoefte               10.689    10.911      9.800      7.531      5.780    6.714
Tekort/overschot    -1.881    -2.590    -2.491    -1.594       -753   
Bron: Fundeon voor behoefte, DUO en Fundeon voor gerealiseerd

De gerealiseerde instroom blijft sinds 2009 achter bij de instroombehoefte. Zo lang de productie daalt, levert dit geen problemen op. Als de uitgestelde vraag, met name in de woningbouw, moet worden ingehaald ontstaat een kwantitatief en een kwalitatief tekort aan bouwarbeidskrachten.

De volledige rapportage is te downloaden vanaf de website van Fundeon: http://www.fundeon.nl/werkgever/ontwikkelingen-op-de-arbeidsmarkt-2014