Misser

Artikel delen

Nee, het was volgens de boekhouder van Willem geen enkel probleem. Natuurlijk kon de ene besloten vennootschap de goed draaiende onderneming tegen de boekwaarde (!) verkopen aan één van zijn andere besloten vennootschappen. In die andere besloten vennootschap zat ‘toevallig’ een groot compensabel verlies dat de komende jaren dreigde te ‘verdampen’. Door de winstgevende onderneming op deze manier over te dragen kon dit verlies de komende jaren mooi verrekend worden. Simpel toch?

Later bleek het ‘onderbuik gevoel’ van Willem volkomen terecht. Maar ja, toen was het fiscale leed al geschied. Wat ging hier fout? Allereerst was een ‘fiscale eenheid’ op zijn plaats geweest. Als binnen een holdingstructuur de ene besloten vennootschap winst maakt, terwijl een andere verliesgevend is, ligt het normaalgesproken voor de hand deze besloten vennootschappen in een fiscale eenheid met elkaar te verbinden. Een eenvoudig verzoek aan de belastingdienst volstaat. Sterker nog: op internet kun je daarvoor standaardformulieren downloaden en invullen. Uiteraard moet je dat wel tijdig doen, want een verzoek werkt maximaal drie maanden terug. De boekhouder was dit, zo bleek later, al die jaren domweg ‘vergeten’ te doen. Vervolgens dacht hij zijn fout in één klap goed te maken met de overdracht van de onderneming.
Tja, was het maar zo simpel. In de praktijk zullen er best voorbeelden te vinden zijn van boekhouders c.q. ondernemers die met dergelijke transacties zijn ‘weggekomen’, maar dat maakt deze nog niet kloppend. In die gevallen zijn de transacties waarschijnlijk aan de aandacht van de belastingdienst ontsnapt. Gezien de enorme werklast bij de belastingdienst is dit niet eens zo vreemd. Maar het blijft meer geluk dan wijsheid. Helaas hoorde Willem niet bij die gelukkigen. De belastingdienst ontdekte de transactie en trok de te verwachten conclusie dat de overdracht van de goed draaiende onderneming tegen boekwaarde ‘onzakelijk’ was. De werkelijke waarde van de onderneming was volgens de belastingdienst  minstens € 800.000 hoger. Dit bedrag werd alsnog bij de verkopende besloten vennootschap belast. Daar kwam nog een forse boete bovenop. En van de beoogde verliescompensatie kwam hierna natuurlijk niets meer terecht. Wat een misser!

Mr. Frank Kerkhof RB
Alfa Accountants en Adviseurs te Bennekom
fkerkhof@alfa.nl