Verlenging 6%-tarief renovatie en herstel woningen

Artikel delen

Zoals bekend, geldt voor renovatie en herstel van woningen sinds 1 maart 2013 het verlaagde btw-tarief van 6%. In eerste instantie zou het gaan om een tijdelijke maatregel tot 1 maart 2014, maar deze termijn is verlengd tot eind 2014.

Tekst: Ed de Rechteren van Hemert
Nederlands Bouwkosten Instituut
Edrecht@multiconsultants.nl

Per 1 maart 2013 is het verlaagde btw-tarief van toepassing op renovatie en herstel van woningen. De woningen moeten langer dan twee jaar geleden voor het eerst in gebruik zijn genomen. Onder renovatie en herstelwerk valt: het vernieuwen, vergroten, herstellen, vervangen en onderhouden van (delen van) de woning. In eerste instantie zou het gaan om een tijdelijke maatregel tot 1 maart 2014. Deze termijn is verlengd tot en met 31 december 2014.

Vaste maatregel
Er geldt een permanent verlaagd btw-tarief voor het schilderen en stukadoren van woningen die langer dan twee jaar geleden voor het eerst in gebruik zijn genomen. Het verlaagde tarief voor schilderen en stukadoren is dus niet hetzelfde als de tijdelijke maatregel voor renovatie en herstel.

Renovatie en herstel
In het verleden was het niet altijd duidelijk, wat valt onder renovatie en herstel? Nu zijn er duidelijke richtlijnen uitgegeven, die door de instanties gecontroleerd kunnen worden. Voorbeelden van renovatie- en herstelwerk zijn:
•    het aanbrengen, vernieuwen en onderhouden van badkamer, toilet, keuken, invalidentrap, dakterras, veranda, dakkapel en serre;
•    het vernieuwen en onderhouden van de riolering binnen het perceel van de woning;
•    het aanbrengen, vernieuwen en onderhouden van boilers, geisers, cv-installaties, gaskachels, houtkachels, warmtepompen, zonnepanelen, zonneboilers, zonwering, rolluiken, alarminstallaties, bliksemafleiders, airco-installaties en sauna’s, mits die goederen in bouwkundig opzicht onderdeel uitmaken van de woning;
•    de arbeidskosten van hoveniers voor het aanleggen en onderhouden van tuinen die behoren bij woningen die ouder zijn dan twee jaar.

Werkzaamheden die niet onder renovatie en herstel vallen zijn:
•    het aanbrengen, vernieuwen en onderhouden van gordijnen, luxaflex, screens en jaloezieën aan de binnenkant van de woning;
•    het bestrijden van ongedierte;
•    het glazenwassen van woningen;
•    het slopen van een bestaande woning en het bouwen van een nieuwe woning;
•    sloopwerkzaamheden niet in het kader van renovatie- en herstelwerkzaamheden.

Let op: alleen arbeidskosten!
Het 6%-tarief is niet van toepassing op de gebruikte materialen, maar uitsluitend op de arbeidskosten van het werk. Deze maatregel geldt ook voor de arbeidskosten in verband met het aanbrengen van goederen in of aan een woning die van rechtswege in eigendom overgaan op de eigenaar. Denk hierbij aan het plaatsen van een bad of een keuken.

Welk tarief is van toepassing?

Het verlaagde tarief is alleen van toepassing als de dienst is afgerond op of na 1 maart 2013 en vóór 1 januari 2015. De dienst is afgerond als de oplevering heeft plaatsgevonden. De oplevering vindt plaats als het afgesproken werk is voltooid en de opdrachtgever het werk heeft aanvaard. De aanvaarding blijkt ook als de opdrachtgever het werk heeft betaald. Dit betekent dat als er deelfacturen worden uitgereikt in de periode van 1 maart 2013 tot en met 31 december 2014 terwijl de dienst wordt afgerond in januari 2015, het 21%-tarief van toepassing is op de deelfacturen. Dus alleen bij opleveren vóór 1 januari 2015 kan gebruik worden gemaakt van het 6%-tarief.