VSB stelt lidmaatschap open voor uitzendbureaus

Artikel delen

Tijdens de algemene ledenvergadering van 22 mei jl. heeft de Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven (VSB) het lidmaatschap opengesteld voor uitzendbureaus.

Directe aanleiding voor de verbreding van de instroommogelijkheden is de nieuwe scholingsstructuur voor de steigerbouw. Deze maakt deel uit van de meest recente update van de Richtlijn Steigers. Hierin is een overgangsperiode opgenomen tot 1 januari 2017, waarna steigermonteurs moeten beschikken over een erkend vakdiploma of over een branchecertificaat.
In de overgangsperiode zullen bedrijven en steigermonteurs worden opgeroepen om de eigen diploma’s, certificaten en pasjes te laten beoordelen. Deze oproep geldt ook voor personeel dat via uitzendbureaus beschikbaar wordt gesteld. Tijdens de overgangsperiode worden ook competenties gewogen, op basis waarvan wordt beoordeeld in hoeverre er aanvullende scholing/training nodig is. Na een deskundige beoordeling en een eventueel examen kan vervolgens worden overgegaan tot het erkennen als branchecertificaat en opname in het Centraal Diploma Register.
Om uitzendbureaus als nieuwe leden te kunnen begroeten, is ook de Waarborgregeling van de VSB aangepast en zijn specifieke eisen geformuleerd die aan uitzendbureaus worden gesteld. De aanvullende eisen hebben onder meer betrekking op opleiding/scholing, verzekeringen, ongevallenstatistieken, WAADI-checks en lidmaatschappen van brancheorganisaties.

Meer informatie over de VSB en de VSB Waarborgregeling is te vinden op de website www.vsb-online.nl.