BioBased Economy-cluster op Schiphol Trade Park

Artikel delen

Op 23 mei startte de eerste Ambachtelijke Academie van Nederland in het Expocenter van Schiphol Trade Park. 25 studenten vanuit verschillende opleidingen startten met diverse opdrachten zoals het aanleggen van een showtuin met BioBased-gewassen en het maken van beton van BioBased-gewassen. De Ambachtelijke Academie is the place to be om kennis en innovaties op het gebied van BioBased Economy in de Haarlemmermeer te ontsluiten.
 
In de Ambachtelijke Academie komen verbindingen tot stand tussen VMBO, MBO, HBO en WO én het bedrijfsleven en overheid. Op 23 mei werd het fundament van de Academie gelegd met beton geproduceerd vanuit BioBased-grondstoffen.
De Ambachtelijke Academie is gevestigd op Schiphol Trade Park in de gemeente Haarlemmermeer, waar de oorspronkelijke Green Deal partners: de Miscanthusgroep, Wageningen UR, SADC en de Ministeries van I&M en EZ een voorbeeldlandschap met BioBased-gewassen en een Expocenter hebben opgericht, met het doel de effecten te onderzoeken op het weren van ganzen rond de luchthaven en om de Biobased Economy een versnelling te geven en zichtbaar te maken. De Ambachtelijke Academie is het kennisplatform waar bedrijfsleven, onderwijs, onderzoek, overheid en omgeving gezamenlijk leren en werken aan vraagstukken op het gebied van Biobased Economy. De Ambachtelijke Academie geeft aandacht aan nieuwe ontwikkelingen en toepassingen van BioBased-gewassen, voor nieuwe wijzen van duurzame gebiedsontwikkeling en beheer openbare ruimte én productie van streekproducten voor regionale afzet. De authentieke leersituatie maakt dit niet alleen aantrekkelijk voor leerlingen en studenten uit de hele onderwijskolom, maar ook voor de andere betrokken partijen.
 
Het centrum van alle activiteiten
Het Expocenter aan de Rijnlanderweg op Schiphol Trade Park vormt het centrum van alle activiteiten van de Ambachtelijke Academie. De activiteiten bij de Ambachtelijke Academie worden uitgevoerd door studenten en maken onderdeel uit van de opleidingsprogramma's van de betrokken groene onderwijsinstellingen. De docenten van deze instellingen en vooral ook gastdocenten vanuit bedrijfsleven en overheden verzorgen lessen en de begeleiding.
De Ambachtelijke Academie is een samenwerkingsverband tussen bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen, waaronder: de Miscanthusgroep, TSG Kennismakelaars, Schiphol Trade Park, Hogeschool Inholland, Wellantcollege, Wageningen UR, de gemeente Haarlemmermeer en het Groene Onderwijscentrum.
 
Meer weten? Kijk op www.schipholtradepark.nl