Controle

Artikel delen

Eind 2012 sprak ik Mark voor het eerst. Ik begeleide een ondernemer bij de verkoop van zijn bouwbedrijf en Mark was één van de mogelijke kopers. Gaande de onderhandeling ‘klikte’ het tussen ons. Ik kon zijn (op zijn zachtst gezegd) pittige, maar evenzo humorvolle, manier van onderhandelen wel waarderen. En als ik ‘terugsloeg’, kon hij tegen een stootje. Desondanks is de deal met hem niet tot stand gekomen. Ik was daarom ook enigszins verbaasd toen hij mij een maand geleden belde om een afspraak te maken. Het was best dringend, zei hij.
 
Dezelfde avond zat hij aan mijn bureau. Hij bleek midden in een belastingcontrole te zitten en had van de betreffende ambtenaren al ‘tussen neus en lippen’ gehoord dat er enkele ‘discussiepunten’ lagen die gezamenlijk tot een forse correctie gingen leiden. Is die correctie terecht, vroeg ik. Volgens mijn accountant wel, zei hij. Vervelend natuurlijk, zei ik, maar wat ik kan ik dan nog voor jou doen? Tja, zei hij, de belastingdienst heeft ook al aangegeven dat een forse boete onvermijdelijk is. Ah, dacht ik, daar is die weer: de boete! Ik erger mij daar al jaren aan: bij een correctie volgt vrijwel altijd een boete omdat de belastingambtenaar vindt dat sprake is van ‘grove schuld’. Een ieder wordt immers geacht de wet te kennen. Maar u en ik weten dat waar wordt gewerkt, fouten worden gemaakt. Veelal per ongeluk. Een boete is dan niet op zijn plaats.
OK, zei ik, maar dan weet ik nog steeds niet wat ik voor jou kan doen. Nou, zei hij, mijn accountant is een enorm vriendelijke man met het hart op de juiste plaats, maar het is geen … Hij maakte zijn zin niet af. Het is geen ‘bijtertje’?, vulde ik aan. Precies, zei hij, en daarom zit ik hier. Of ik dit als compliment moest beschouwen laat ik maar even in het midden. Maar goed, inmiddels heeft de eindbespreking met de belastingambtenaren al wel plaatsgevonden en is de aangekondigde boete ingetrokken. Dit was overigens niet eens mijn verdienste. Eigenlijk was het een inkoppertje. De ambtenaren hadden in het controlerapport een enorme rekenfout gemaakt in het nadeel van Mark. Toen wij hen daarop wezen en ‘begripvol’ aangaven hun niets kwalijk te nemen omdat fouten nu eenmaal worden gemaakt, beseften zij wat hen te doen stond. Voor Mark was het hiermee opgelost. Maar niet iedere ondernemer heeft zoveel geluk. Dus belastingambtenaren, probeer eens meer begrip te tonen voor de ondernemers. Zij worstelen zich voortdurend door een woud van regels. Natuurlijk maken zij daarbij fouten. U mag deze corrigeren, sterker nog, dat is uw werk, maar laat die ‘automatische’ boete bij goedwillende ondernemers achterwege. Bewaar deze voor de echte zwarte schapen onder ons.
 
Mr. Frank Kerkhof RB
Alfa Accountants en Adviseurs te Bennekom
fkerkhof@alfa.nl