Slimme toepassing van PV-cellen brengt energierekening op nul

Artikel delen

Het House of Tomorrow Today (HoTT) is een uniek concept waarin een team van innovatieve bedrijven laat zien dat de techniek van morgen vandaag al beschikbaar is. Samen realiseren zij momenteel in Sterksel het eerste HoTT project; een gezonde woning, met prettig leefklimaat, die ook nog eens adaptief en zeer duurzaam is.
 
Tekst: Monique Blacha, Slimbouwen

De opdrachtgever heeft vanaf het initiatief zeer hoge ambities voor de woning bij het team neergelegd. De woning dient niet passief te zijn, maar actief. Een woning waarin volop (gezond) geleefd kan worden met lucht en licht. Een woning die energieneutraal is en de footprint van het gebruik verkleint. De opdrachtgever wilde tevens een woning die flexibel is en kan mee veranderen met de veranderende behoefte van de gebruiker. Dit is bereikt door de visies van Slimbouwen en Active House met elkaar te combineren. Maar ook door het project uit te laten voeren door de juiste bedrijven met goede kennis en kunde voor het realiseren van de opgave.
 
Energieneutraal
Het HoTT is een energieneutraal concept. In een HoTT woning is de energierekening van de gebruiker, inclusief het opladen van een elektrische auto, nul. Deze ambitie kan alleen worden bereikt door vroegtijdig in het ontwikkelproject met de juiste partijen aan tafel te zitten. Om deze reden is Ton van de Ven van AliusEnergy al vóór de bouw van het eerste HoTT bij het project betrokken: ‘De tijden van het bouwen waarbij later de techniek wordt toegevoegd zijn voorbij. Het is zaak dat tijdens het ontwerpen van een woning al nagedacht wordt over de technische invulling van alle installaties, zowel W als E. Alleen op deze manier worden de installatiekosten gereduceerd tot het minimum, presteren de systemen optimaal en behalen dus de hoogste technische rendementen en is het energieverbruik beperkt.’
Hij vervolgt: ‘De kosten voor de technische installaties in de moderne woning worden een steeds belangrijkere post in het geheel, waar in ontwerpfase absoluut aandacht aan besteed dient te worden.’ AliusEnergy beschikt over de kennis om optimaal gebruik te maken van de energie van de zon. Door deel te nemen als partner aan het HoTT concept levert AliusEnergy met haar technische knowhow een bijdrage aan alle technische energieconcepten van een HoTT woning.
 
Uitdagingen
Energieneutraal bouwen heeft een aantal uitdagingen. ‘Per saldo streven wij ernaar om op 0 kWh/jaar uit te komen’, vertelt Ton. ‘De energie die wij in de zomer teveel hebben opgewekt, wordt volgens de Salderings-wetgeving teruggeleverd aan het elektriciteitsnet en weer onttrokken wanneer de vraag naar energie groter wordt dan de (momentane) opwekking, bijvoorbeeld ’s nachts of in de wintermaanden. Dit houdt in dat de klant geen energielasten heeft op elektrisch gebied.’
Het realiseren van gebouwen zonder energielasten kan echter alleen worden bereikt door de juiste keuze van duurzame bouwelementen, een lichte bouwconstructie en het gebruik van zowel passieve als actieve energiebronnen (met name de zon). Wanneer er een verandering in één van de elementen wordt aangebracht, heeft dit effect op de energieprestaties van het geheel. Dit is één van de redenen waarom projecten in de praktijk vaak minder duurzaam zijn, dan zij op papier beoogd waren.
 
Wensen van de klant
De wensen en leefpatronen van de gebruiker staan in het HoTT Concept centraal. Het is altijd belangrijk om te kijken hoe het energieverbruik tot een minimum beperkt kan worden en vanuit daar de restenergie gaan opwekken met PV-panelen. Ton: ‘Door de gebruiker mee te nemen tijdens het samenstellen van de PV-installatie en door advies te geven tijdens het samenstellen, verkrijgen we een installatie die technisch optimaal werkt, past bij de wensen van de klant, past bij het energieverbruik van de gebruiker en  esthetisch verantwoord is. Bij actieve of zelfs passieve huizen is het begrip zonnepanelen onmisbaar.’
AliusEnergy kijkt samen naar de beschikbare ruimte op het dakvlak om te voorkomen dat er geen dubbele plannen zijn met het voor PV beschikbare dakvlak. Daarnaast wordt de hoofd-aansluitwaarde bepaald door zowel de gebruikers als de energie-opwekkers. Ton licht dit toe: ‘In het eerste HoTT is bijvoorbeeld gekozen om twee omvormers toe te passen in plaats van één. Hierdoor heeft de gebruiker initieel een (marginaal) hogere aanschafprijs, maar kan de woning worden afgezekerd met een hoofdaansluiting van 3x25A in plaats van 3x35A. Dit scheelt de gebruiker jaarlijks zo’n € 500,- aan vastrechtkosten wat in 25 jaar een behoorlijk bedrag is.’
Deze geluidsarme en duurzame manier van energie opwekking is dé oplossing om de energierekening buiten de deur te houden en om tevens een bijdrage te leveren aan het minimaliseren van de ecologische impact van een HoTT woning.
 
HoTT Community
Koplopers die bij hebben gedragen aan de realisatie van het eerste HoTT project zijn momenteel in de HoTT Community, het HoTT Concept verder aan het doorontwikkelen. Zij bundelen hun kennis en nemen de opgedane ervaring in het eerste project mee naar de volgende projecten, die zij ook als team zullen realiseren. Zo ontstaat er perfecte onderlinge afstemming en synergie in de te ontwikkelen gebouwen. Door de intensieve samenwerking is HoTT hierdoor binnenkort niet alleen toepasbaar voor nieuwbouwwoningen, maar ook voor de renovatiemarkt. HoTT biedt tevens grote kansen voor andere gebouwen, zoals kantoorgebouwen, scholen en ziekenhuizen. Ook een HoTT? Kijk voor meer informatie op www.slimbouwen.nl.