Zonne-energiedetails: hoe plaatst u zonnecollectoren op de juiste wijze?

Artikel delen

Het plaatsen van een zonnecollector is relatief eenvoudig. Toch worden er in de praktijk regelmatig fouten mee gemaakt. Vaak is de onervarenheid van de installateur of dakdekker de oorzaak. Voor het goed installeren van zonnecollectoren heeft u details nodig waarin onder andere de luchtdichtheid en waterdichtheid vastgelegd is. Daarnaast worden ook eisen gesteld aan de dakconstructie. In de SBR-referentiedetails Woningbouw Combinatie zijn details van aansluitingen met zonnecollectoren opgenomen met het oog op 1) Verwerkingseisen, 2) Kwaliteitseisen en 3) Veiligheid en gezondheid.

Verwerkingseisen
•    Let er op dat de bestaande aansluitingen van de dakplaten luchtdicht zijn uitgevoerd (naden en dergelijke, van een luchtdichting voorzien voordat de waterwerende dampdoorlatende folie wordt aangebracht, of – als de waterwerende dampdoorlatende folie al aanwezig is – de nog openstaande naden van een luchtdichting voorzien). Ook alle doorvoeren moeten volledig luchtdicht zijn uitgevoerd.
•    Voor de plaats van de luchtdichtingen en het toe te passen luchtdichtingsmateriaal wordt verwezen naar het attest van het betreffende dak element en de publicatie 'Luchtdicht bouwen'.
•    Voormontage op de grond volgens specificaties van de leverancier (rails en dergelijke en assemblage).
•    Montage op het dak (collectoren). Voor de collectoraansluitslangen moeten ter plaatse van de collectoraansluitpunten twee sparingen zitten of gemaakt worden in het dakbeschot, van zodanige grootte dat de leidingisolatie ook door de sparingen kan. Voor de doorvoer van de collectoraansluitslangen in een pannendak zijn speciale ventilatiepannen verkrijgbaar. Deze pannen worden vaak bijgeleverd.
•    Het gebruik van panlatten ter ondersteuning van pv-panelen, zonnecollectoren of de constructie zal constructief bekeken moeten worden. Het kan zijn dat zwaardere panlatten moeten worden toegepast of dat de zonne-energie systemen aan het constructieve deel van het dak bevestigd moeten worden. Het aanbrengen van het frame geschiedt volgens de aanwijzing van de leverancier.

•    Verwerking in relatie tot dakhelling, maatregelen aan onderconstructie en verankering.
    • Dakhelling ≤ 20°: Altijd een waterwerende folie toepassen.
    •Dakhelling > 20°: Het gebruik van folie verdient de voorkeur. Er is geen garantie voor 100% waterdichtheid en condensvorming aan de onderzijde van het zonne-energiesysteem kan voor extra waterbelasting zorgen.
•    De folie moet volgens attest of documentatie worden verwerkt.
•    Koppel bij toepassing van meerdere collectoren de collectorleidingen volgens verwerkingsvoorschrift van de leverancier. Een voorbeeld is: collectorleidingen verbinden met de meegeleverde collectortussenleidingen. Deze moet u borgen met de bijgeleverde slangklemmen. Voorzie de uiteinden van de collectoren, die niet gebruikt worden, van een blindstop en borg deze met de bijgeleverde slangklemmen. Leidingen moeten op afschot worden aangebracht. Het aanbrengen van isolatie om buizen en leidingen moet grondig geschieden, en dusdanig worden afgewerkt dat dieren en het weer er geen invloed op hebben (isolatie kan voor vogels een goed nestmateriaal zijn).

Kwaliteitseisen
•    Aangebracht lood moet goed aansluiten op de dakpannen. De overlaplengte moet ten minste 50 mm zijn.
•    De ondergrond onder een pv-paneel en een zonnecollector moet vlak en waterdicht zijn. Een waterwerende laag op de dakplaten moet een zwaardere kwaliteit hebben dan een gewone waterwerende laag in verband met mechanische beschadigingen (zoals een waterwerende dampdoorlatende mandragende folie, als bijvoorbeeld een spinvliesmembraan).
•    Aansluitingen en doorvoeren moeten goed waterdicht ingeplakt en afgewerkt zijn (zie figuur 4). Let er bij leidingdoorvoeren op dat hier (grote) temperatuurverschillen kunnen optreden; dit heeft een directe invloed op het afdichtingsmateriaal. Het beste kunnen doorvoeren afgedicht worden met een (EPDM-)rubber manchet, die op het dak element geplakt wordt. Kit is af te raden. Het is belangrijk dat eventuele scheuren die ontstaan zijn bij de verwerking van de folie goed en volledig afgeplakt worden (dakpansgewijs).
•    Bevestigingen in een waterwerende of waterdichte laag moeten aangebracht worden met neopreenringen en RVS-parkers/schroeven.
•    Bevestigingsankers (van bijvoorbeeld het frame) in het dak moeten waterdicht aangesloten zijn. Vermijd opstandjes op de waterafvoerende laag. Werk stapelprofielen (constructie van pv-paneel) waterdicht af.
De plaatsing van een element op de panlatten (figuur 3 bij Verwerkingseisen) zorgt voor een goede ventilatie onder de collector of het pv-paneel; het element vormt één geheel met het dak. De ventilatie zorgt er onder andere voor dat de onderzijde van het element niet te warm wordt, zodat het rendement niet afneemt.

Veiligheid en gezondheid
•    Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM).
•    Rondom het dakvlak moeten aan de buitenzijde beveiligde steigervloeren aanwezig zijn. Is deze voorziening niet aanwezig, dan moeten er vanglijnen zijn. Sparingen moeten worden afgedicht.
•    Denk aan plaatsing van eventuele ladders, zorg dat deze stevig staan (bovenkant verankeren tegen wegglijden). Zorg er daarnaast voor dat de ladders niet in de weg staan (nabij werkplek).
•    Eventueel geplaatste loopplanken naar en over het dak moeten goed aangesloten zijn op een steiger of ladder en moeten zo geplaatst zijn dat zij niet kunnen wegglijden.
•    Denk aan het gewicht dat iemand mag tillen (maximaal 25 kg/persoon).

Aandachtspunten
•    Vraag tijdig de meest recente uitvoeringsinstructies op en bespreek deze met de uitvoerende medewerkers.
•    Bestel in verband met de vereiste luchtdichtheid een prefab binnenmanchet voor een maatvaste aansluiting op de doorvoer.
•    Maak bij waterdichte lagen de onderlinge verbinding zorgvuldig waterdicht. Houd loodstroken maximaal 1500 mm breed in verband met scheurvorming.
•    Breng waterwerende (of waterdichte) lagen dakpansgewijs aan.
•    Voorkom luchtlekken door het prefab binnenmanchet pas na de dakdoorvoer aan te brengen en sluit dit manchet aan tegen het plafond.
•    Zorg voor een goede beveiliging voor werk dat op daken moet worden uitgevoerd. Vooral constructies met overstekken vragen extra aandacht (raadpleeg zonodig AI-blad 15).
•    Alle pv-panelen en zonnecollectoren zijn voorzien van uitgebreide informatie m.b.t. montage en werking. Vraag hiernaar, maak er desnoods kopieën van!

•    Pv-panelen en zonnecollectoren kunnen worden behandeld als normale glazen ruiten.
 

 Infoblad

Dit artikel is gebaseerd op Infoblad 252 Zonne-energiedetails, uitvoeringsaspecten. De Infobladen behandelen een groot aantal bouwtechnische onderwerpen in kort bestek. U kunt er direct mee aan de slag. Zoeken kan op onderwerp of trefwoord, via www.sbrcurnet.nl/infobladen.
 

 

Nieuw: Checklist Bouwbesluit

Deze nieuwe uitgave van SBRCURnet is een praktisch hulpmiddel voor iedereen die snel inzicht wil in de wettelijke bouwtechnische eisen die gelden voor gebouwen met een woonfunctie. Of u nu ontwerpt, uitvoert, toetst of beheert.
Deze checklist maakt het bouwen volgens de wettelijke regels een stuk gemakkelijker, want:

  • U vindt alle wettelijke eisen voor een bepaald gebouwonderdeel of onderwerp op één plaats terug, via handige stroomschema’s en eisenkaarten;
  • De Bouwbesluitartikelen zijn herschreven in begrijpelijker taal, en waar mogelijk zijn artikelleden samengevoegd;
  • De belangrijkste begrippen uit de regelgeving zijn nader toegelicht. Voor alle eisenkaarten zijn de nieuwbouwvoorschriften beschreven.

Packagedeal: 10% korting
[BT.06.14.SBR.6 en 7.jpg]
Deze serie bestaat uit twee delen:
Deel A: Nieuwbouw à €40
Deel B: Verbouw à €40
Bestelt u de delen Nieuwbouw en Verbouw in één keer, dan ontvangt u 10% korting op het totaalbedrag (€ 72,00).