Hoge waarde SRI-pigmenten beperken opwarming aarde

Artikel delen

Het gebruik van pigmenten in beton, asfalt, kunststof, et cetera kan de SRI-waarde van een materiaal beïnvloeden. Scholz Benelux levert pigmenten die een bijdrage kunnen leveren aan een hogere SRI en daarmee aan een vermindering van de opwarming van onze aarde.

We hebben te maken met klimaatverandering. Om aan deze klimaatverandering iets te doen worden allerlei maatregelen genomen. Ook de bouw kan een bijdrage leveren op dit vlak. Eén van de parameters hiervan betreft opwarming. Een ieder kent het fenomeen, dat muren na een warme zonnige dag nog uren lang warmte uitstralen. En dat het lopen in de ene gebouwde omgeving warmer aanvoelt dan het lopen in een andere gebouwde omgeving. Een indicator die hiervoor wordt gebruikt is de SRI-waarde (solar reflectance index) van materialen. De SRI waarde geeft weer hoe sterk het oppervlakte en de directe omgeving van dat oppervlak door zonnestraling kunnen opwarmen.
Hoe hoger de SRI, des te lager de bijdrage aan opwarming. De SRI-waarde wordt berekend op basis van twee delen, namelijk de reflectiegraad (albedo-effect) en de thermische emissiegraad (warmtestraling) in het infraroodbereik. Het gebruik van pigmenten in beton, asfalt, kunststof, et cetera kan de SRI-waarde van een materiaal beïnvloeden. Indien u geconfronteerd wordt met vragen gericht op duurzaamheid, dan speelt dus ook de SRI-waarde een rol.

Scholz Benelux BV
www.scholz-benelux.com
Standnr. 160