Nieuwe scholingsstructuur steigerbouw officieel van start

Artikel delen

In aanwezigheid van vertegenwoordigers van de overheid, bedrijfsleven en onderwijs is de nieuwe scholingsstructuur voor de steigerbouw officieel gestart. Ter gelegenheid van de start ontvingen de heren L. Vogelaar (Inspectie SZW), E. Hillen (SSVV), H. Crombeen (FNV Bouw) en B. Boeijing (Bouwend Nederland) uit handen van VSB-bestuurder G. Buijs de routekaarten waarin de verschillende aspecten van de scholingsstructuur worden samengevat.
 
Achtergrond van de feestelijke happening is de update van de Richtlijn Steigers, die op 1 oktober 2013 van kracht werd. De nieuwe scholingsstructuur richt zich op het aantoonbaar maken van de vakbekwaamheid van steigermonteurs, door:

  • Het volgen van opleidingen (MBO) en relevante praktijkervaring.
  • Het volgen van trainingen/cursussen en relevante praktijkervaring.
  • Jarenlange werkervaring door het werken in de praktijk.

 
Een tweede aanleiding vormt de onduidelijkheid en fraudegevoeligheid van de tot nu toe bestaande structuur, of beter gezegd: het ontbreken van een structuur. Om een einde te maken aan de onduidelijkheid en te komen tot een eenduidige structuur, is niet alleen gekozen voor de drie wegen om vakbekwaamheid aan te tonen, maar vooral ook tot een eenduidige registratie van diploma’s en certificaten in het Centraal Diploma Register. Dat is het register waarin onder meer de VCA-certificaten zijn opgenomen en dat door de SSVV (Stichting Samenwerking voor Veiligheid) wordt beheerd. De registratie vindt plaats door het Opleidingsbedrijf VSB.
De structuur is geïntroduceerd in januari 2014 en is vanaf 1 januari 2017 voor iedereen van kracht. Na die datum moet iedereen die steigers monteert, beschikken over een door de overheid en branche erkend diploma op MBO-niveau dan wel een branchecertificaat onder persoonscertificering hebben. Voor de overgangsperiode tot 1 januari 2017 worden behaalde certificaten en opgedane vakkennis apart beoordeeld. Bij de ‘weging van competenties’ wordt onder meer gekeken naar de behaalde certificaten en wordt in de meeste gevallen een examen voorgesteld. Certificaten die recentelijk werden behaald onder persoonscertificering zullen in de meeste gevallen worden erkend en ingeschreven in het Centraal Diploma Register.
 
Routekaarten en website
Met de aftrap van de nieuwe scholingsstructuur steigerbouw zijn tevens routekaarten ontwikkeld. Hierin wordt voor ieder traject (opleiding, EVC of certificering)  puntsgewijs gepresenteerd welke stappen moeten worden doorlopen om de betreffende route naar vakbekwaamheid af te leggen.
Ter gelegenheid van de start van de nieuwe scholingsstructuur werd de website van initiatiefnemer VSB (Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven) uitgebreid met een speciaal menu-item Scholingsstructuur. Hierin kan alle informatie over de structuur worden gevonden. De informatie zal voortdurend worden gecompleteerd en geactualiseerd.
 
Meer weten? Ga naar www.vsb-online.nl of www.opleidingsbedrijfvsb.nl