VSB geeft voorproefje Richtlijn tijdens Beton Vakdagen

Artikel delen

De sectie Betonbekistingbedrijven van de VSB neemt wederom deel aan de Beton Vakdagen. De VSB stand op de beursvloer wordt daarbij de centrale ontmoetingsplaats voor iedereen die actief is in de betonbouw. Hier kan de bezoeker kennismaken met de activiteiten van de sectie en innovaties van leden en worden geïnformeerd over de stand der techniek.
 
Op de VSB-stand wordt ook een voorproefje gegeven van de Richtlijn Betonbekistingen en Ondersteuningsconstructies waarvan de officiële introductie gepland staat voor later dit jaar. Aan de Richtlijn, een initiatief van VSB en Bouwend Nederland, wordt al sinds 2011 in samenwerking met Stubeco gewerkt. De uitgave wordt een naslagwerk voor iedereen die dagelijks op uiteenlopende wijze te maken heeft met verticale, horizontale en bijzondere betonbekistingen en ondersteuningsconstructies.
Veel aandacht wordt besteed aan het veilig werken op hoogte, het veilig werken in bredere zin en vooral het veilige gebruik. Met dit eenduidige document worden alle teksten van bestaande wet- en regelgeving, normen, veiligheidsbladen, materiaalinformatie en aan montage gerelateerde activiteiten als opleidingen, toelevering en veiligheidsprocedures beschreven en vervat in een praktisch bruikbaar overzicht.
 
Verschillende varianten
De Richtlijn Betonbekistingen en Ondersteuningsconstructies wordt uitgebracht in de vorm van een website die via PC, smartphone of tablet kan worden benaderd. Daarnaast wordt ook een geprinte versie geleverd. Naast de internetversie, die ook bekend is van de Richtlijn Steigers (www.richtlijnsteigers.nl) zal -met name voor grote partijen- een intranetversie beschikbaar komen. Een 1-op-1 koppeling met het eigen intranet is daarmee mogelijk.
Naast een beschrijving van de werking van de richtlijn, worden alle aspecten van het monteren, demonteren en gebruiken van bekistingen en ondersteuningsconstructies behandeld. Daarbij is een duidelijke indeling gehanteerd naar ontwerp-, voorbereidings- en uitvoeringsfase. De inhoud van de Richtlijn Betonbekistingen en ondersteuningsconstructies omvat daarbij in hoofdlijnen:

 • Inleiding
 • Werking Richtlijn

Ontwerpfase:

 • Productomschrijving
 • Berekenen van bekistingen en ondersteuningen
 • Tekenen van bekistingen en ondersteuningen

Voorbereidingsfase:

 • Bekistingplan (werkplan)
 • Veiligheid en Gezondheid plan (V&G)
 • Werken met bekistingen en ondersteuningen
 • Algemene eisen
 • Aanvullende eisen

Uitvoeringsfase:

 • Montage en demontage
 • Keuren van bekistingen en ondersteuningen
 • Relatie met overige activiteiten
 • Beton en wapening

 
Wat later dit jaar verschijnt is een richtlijn die voor de meeste dagelijkse onderwerpen volledig is ingevuld. In de maanden daarna zal de verdere invulling worden verzorgd, zodat rond de Bouwbeurs 2015 een meer complete versie het licht ziet.
 
Informatie
Vereniging van Steiger-, hoogwerk- en betonbekistingbedrijven (VSB)
Postbus 190, 2700 AD Zoetermeer
T.         088 – 400 84 58          
E.         info@vsb-online.nl
W.       www.vsb-online.nl