BetonLexicon: van aanmaakwater tot zwavelzuuraantasting

Artikel delen

Het BetonLexicon is vernieuwd. Met een eigentijdse vormgeving, een verbeterde zoekfunctie en een Engelse vertaling van de begrippen, met aanvullende literatuurverwijzingen en websiteverwijzingen.
 
Binnen de bouwwereld worden veel verschillende begrippen gebruikt. Diezelfde begrippen hebben soms een andere betekenis. Om spraakverwarring te voorkomen, is het belangrijk dat we in de bouw één uniforme taal spreken. Door gebruik te maken van het BetonLexicon spreken we allemaal diezelfde taal.
De begrippen in het BetonLexicon bevatten naast een uitleg ook illustraties, foto’s en verwijzingen naar websites, vakliteratuur en regelgeving. Door de intensieve samenwerking van de deelnemende partijen en bezoekers wordt het BetonLexicon steeds geactualiseerd en aangevuld.
Het vernieuwde digitale woordenboek van de betonbranche, waarin ruim 300 begrippen uit de cement- en betonwereld zijn opgenomen, is op 9 september 2014 officieel gelanceerd tijdens de BetonVakdagen in Gorinchem. Het nieuwe BetonLexicon is te zien op www.betonlexicon.nl.
 
Partners
Het BetonLexicon is een gezamenlijk initiatief van Cement&BetonCentrum, Betonvereniging, Bond van Fabrikanten van Betonproducten in Nederland (BFBN), Vereniging van Gecertificeerde BetonReparatiebedrijven (VBR), Vereniging van Ondernemers van Betonmortelfabrikanten in Nederland (VOBN) en Vereniging Wapeningsstaal Nederland (VWN). Uitgever is Aeneas, Uitgeverij van Vakbladen.