Eco-Cities een stip op de horizon

Artikel delen

De afgelopen jaren is er veel aandacht besteed aan het gebruik van duurzame materialen, producten en het realiseren van duurzame projecten. Toch ervaren we in de bouwsector enige stagnatie op de toepassing van deze ontwikkelingen. Dit komt onder andere door inkoop op basis van kosten in plaats van prestaties en kwaliteit, door regelgeving, bouwcultuur en de huidige economie. Door samenhang te creëren tussen onze gebouwde omgeving, de maatschappij en de gebruikers krijgen deze ontwikkelingen echter een kans van slagen. Deze samenhang vindt men in de visie voor ontwikkeling van Eco-Cities; een solide basis die een explosie aan nieuwe ontwikkelingen tot stand kan brengen!

Tekst: Monique Donker-Blacha

De Eco-City is een zelfvoorzienende stad met een betere economische, sociale en milieukundige betekenis voor de huidige en toekomstige generaties. Het is een stad waarin alle kringlopen gesloten zijn. Met de gerealiseerde projecten in China onder de noemer Eco-City is een eerste stap gezet voor het ontwikkelen van echte Eco-Cities. Hoewel het op deze locaties nog niet is gelukt om de Eco-City in zijn puurheid te realiseren, zijn het goede voorbeelden en leveren ze inspiratie voor het bereiken van een gezonde toekomst. Ook voor de Nederlandse markt kan de Eco-City inspiratie leveren voor vernieuwende concepten en innovatieve producten die een duurzame toekomst genereren voor volgende generaties.
In de Innovatie Community van Slimbouwen heeft een projectteam van vijfttien bedrijven zich de afgelopen twee jaar bezig gehouden met onderzoek naar de problematiek en uitdagingen rondom implementatie en concretisering van de Eco-City in Nederland. De resultaten van het onderzoek zijn onlangs gepresenteerd tijdens het Slimbouwen event ‘So You Think You Can Innovate’. Deze publicatie is nadrukkelijk niet bedoeld als eindresultaat. Het is het begin voor het zetten van de eerste stappen richting de ontwikkeling van duurzame structuren in Nederland en steden die uiteindelijk leiden tot het Utopia van de Eco-City.

Bouwen aan het Utopia
In Nederland hebben we te maken met een grote gebouwenvoorraad en dicht gebouwde stedelijke gebieden. Stadskernen die een waarde, een geschiedenis en een betekenis hebben voor de maatschappij. Deze bestaande structuren zorgen voor de basis van de stad van de toekomst. Om meer grip te krijgen op het onderwerp, heeft het projectteam door middel van verschillende brainstormsessies in kaart gebracht wat de Eco-City kan worden. De Eco-City wordt geschetst als een stad die zijn eigen energie op wekt; een stad die meer energie geeft, dan hij neemt. Een stad die in de bestaande structuur begint en langzaam uitgroeit naar een duurzaam punt, maar nooit een einde bereikt, omdat er altijd nieuwe ontwikkelingen en technieken zullen zijn die bijdragen aan het comfort en de gezondheid van de maatschappij.
De bestaande structuur wordt gezien als raster en aangevuld met innovatieve producten. De Eco-City is een denkwijze die zich vertaalt naar concrete oplossingen, concepten voor levensstijlen, voor gebouwen, voor diensten en producten. De Eco-City is groen, met gezonde lucht en zo flexibel dat deze aanpasbaar is voor alle toekomstige vragen vanuit de maatschappij. De Eco-City representeert anders denken, anders samenleven. De Eco-City vraagt om flexibiliteit in de samenwerking en in gebouwstructuren.
Om Eco-Cities te realiseren, wordt een andere houding van bedrijven in de bouwsector gevraagd. Het vraagt het delen van kennis, vertrouwen en elkaar inspireren het beste uit elkaar te halen. Van een traditioneel bouwproces wordt de stap gemaakt naar een ‘Slimbouwproces’ waarbinnen gebruikers nu en in de toekomst centraal staan. De Eco-City wordt zo een paraplu waarbinnen producten kunnen worden gepresenteerd.

Resultaten
De Eco-City is dus een idee, een visie voor het verduurzamen van steden. Het zet een stip op de horizon waar we samen naar toe groeien. We staan aan het begin van de weg, daarom wordt er bewust voor gekozen om de Eco-City niet te definiëren. De Eco-City kan zo inspireren en zal door innovatieve ontwikkelingen de komende jaren steeds verder ingevuld worden. De ontwikkeling van de Nederlandse Eco-City leidt tot het ontstaan van nieuwe markten en het herorganiseren van de gehele bouwsector. De bedrijfstak zal zich opnieuw moeten gaan ontwikkelen met nieuwe taken en nieuwe disciplines die nu nog onbekend zijn voor ons. In een periode van twee jaar hebben de bedrijven op één of meerdere thema’s van de Eco-City een concretisering van de Eco-City tot uiting gebracht, door de ontwikkeling van duurzame producten en processen die de eerste bouwstenen vormen voor de opbouwen naar de Eco-City.

De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in een publicatie Eco-Cities die is te downloaden via de website van Slimbouwen (www.slimbouwen.nl) onder het kopje ‘media’.
 

Slimbouwen in BouwTotaal

Deze pagina’s komen tot stand onder verantwoordelijkheid van de Stichting Slimbouwen. Deze stichting is een actief kennisplatform dat samen met de innovatoren in de bouwsector het bouwproces reset. Een platform voor kennis, expositie, innovatie en samenwerking, gebaseerd op een wetenschappelijk onderbouwde en bewezen methodiek van werken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Monique Blacha van Slimbouwen.

Bezoekadres: Lichttoren 32, Eindhoven  en Einsteinbaan 1, Nieuwegein
Postbus 1127, 3430 BC Nieuwegein
Tel. (030) 750 98 05
Email: monique@slimbouwen.nl
Internet: slimbouwen.nl