Gratis Bouwkostenboekje 2014

Artikel delen

Beter inzicht in de bouwkosten van anderen! Prijsbepaling is één van de belangrijkste onderdelen van de bouwwereld. Zonder prijs geen bouwwerk. In het Bouwkostenboekje 2014 staan bouw- en onderhoudskosten, voor iedereen die met kostengegevens te maken heeft: van kleinere tot grote projecten.
 
Aan de orde komen:
Basisbedragen, elementprijzen, manuurnormen, materiaalprijzen, verhuurbedragen materieel, regio-invloeden, onderaannemersprijzen, gebouwspecificaties per hoofdgroep, kostengetallen, kostenvergelijkingen, levensduurkosten, exploitatiekosten, loonkosten en indirecte projectvoorzieningen, zoals bouwplaatskosten, uitvoeringskosten en algemene kosten.
 
Samengevat:

  • Uitleg NEN 2699 ‘Investerings- en exploitatiekosten van onroerende zaken – Begripsomschrijvingen en indeling’: beter inzicht in de bouwkosten.
  • Bouwprijzen per regio 2014.
  • Onderaannemingsprijzen.
  • Materieelkosten.
  • Marktprijzen, bouwkundige en installatiematerialen.
  • Betonreparaties.

Tevens wordt u via de e-mail op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen op het gebied van bouwkosten, van alle producten van bouwboeken.nl en partners.
 
Aanvragen
Voor een gedrukt exemplaar betaalt u € 4,95, excl. BTW en verzendkosten. Er is echter ook een gratis eBook (zonder verplichtingen). Aan te vragen via www.Bouwboeken.nl (klik op ‘Gratis’, onder de kolom Producten. U kunt hier ook het gedrukte exemplaar bestellen.