Barbahuis; nieuw concept voor realisatie hoogwaardige appartementen

Artikel delen

In januari 2013 heeft woningcorporatie Portaal de makers in de bouw uitgedaagd om creatief mee te denken aan een nieuw concept: het Barbahuis. In meerdere sessies en met meer dan 50 partijen uit de markt is intensief samengewerkt aan de invulling van het concept. Dit heeft geleid tot zeven nieuwe concepten, waarvan één is ontwikkeld volgens de visie van Slimbouwen: De Slimbouwen Barba aanpak.
 
Tekst: Eric Vreedenburgh, Archipelontwerpers en Monique Blacha, Slimbouwen
Beelden: Eric Vreedenburgh, Archipelontwerpers
 
Het Barbahuis staat voor duurzame, klantgerichte en betaalbare appartementen. Om deze doelstelling te bereiken, is er samen met de overheid, onderwijs en ondernemers een visie op de ontwikkeling van appartementen. In vijf verschillende themagroepen is er gesproken over de techniek, het proces, de duurzaamheid, branding en de omgeving van het Barbahuis. Aan de basis van de ontwikkelde visie ligt onderlinge kennisdeling en samenwerking. Het eerste Barbahuis wordt ontwikkeld voor het Lakenplein in Leiden. Het team bestaande uit onder meer Archipelontwerpers, Blyweert Aluminium, Velux, Gyproc, ABB, An Archi en Slimbouwen, hebben bij hun invulling van het Barbahuis de nadruk gelegd op een aantal deelaspecten: flexibiliteit, duurzaamheid, architectonische waarde en keuze invloed van de bewoners.
 
Flexibiliteit
Dit plan is ontwikkeld volgens de principes van Slimbouwen, dat wil zeggen: zowel in ontwerp als in uitvoering wordt het project opgedeeld in vier niveaus: casco, schil, installaties en afbouw. Hierdoor ontstaat een heel flexibel project waarin een grote variatie van programma’s en woningtypen (doorzonwoning, appartementen, maisonnettes, penthouses) mogelijk is. Vervolgens zijn deze projecten in een grote mate van vrijheid in te delen en kan de indeling in de loop der tijd eenvoudig aangepast worden.
 
Duurzaamheid
Het plan is zeer goed geïsoleerd: Rc gevel = 7 m2K/W en Rc voor het dak = 8 m2k/W. Voor het concept is een GPR-berekening gemaakt; deze ligt op gemiddeld een 9. Het concept heeft een zeer lage EPC, namelijk onder de 0,15. De details zijn op passiefhuisniveau ontworpen. Vanuit de Active House uitgangspunten wordt deze goed geïsoleerde schil gecombineerd met natuurlijke ventilatie en natuurlijke lichttoetreding en wordt er met onder andere led-verlichting en sensortechnologie bespaard op elektriciteit. Deze prestaties zijn daadwerkelijk via metingen (infrarood, blowdoor test) reeds in een proefproject aangetoond.
 
Architectonische waarde
Door het ontkoppelen van de vier gebouwonderdelen kan voor een specifieke locatie stedenbouwkundig en architectonisch op maat een gevarieerde woonomgeving aangeboden worden. De variatie kan uitgedrukt worden in gevelindelingen, materiaal, dak en in massa opbouw. Door het dubbel geïsoleerde systeem kunnen sprongen in de gevel eenvoudig opgenomen worden. Hierdoor wordt het mogelijk om met een grote mate van vrijheid verschillende buitenruimten aan te leveren: loggia, terras, balkon, patio en dakterras.
 
Keuze invloed bewoners
Binnen de Slimbouwen Barba aanpak worden de wens en het comfort van de toekomstige bewoners centraal gezet. Tijdens de ontwerpfase wordt daarom in één of meerdere workshops een spelsoort gespeeld met toekomstige bewoners, om tot een keuze van gevelcomponenten, materialen en kleuren te komen. Tijdens de workshops kan met het gekozen bouwsysteem binnen een middag een woning schaal 1 op 1 als voorbeeld neergezet worden. Hierdoor kunnen bewoners de ruimte letterlijk ervaren. Eventuele gebruiksaanpassingen kunnen op basis hiervan worden doorgevoerd in het ontwerp. Daarnaast kunnen er keuzes gemaakt worden over woningtypen, woninggrootte, ontsluiting (portiek, lift, binnenstraat, voordeur op de begane grond) en de indeling van de woning.
 
Meer informatie? Kijk op de website van Slimbouwen: www.slimbouwen.nl.