Beelen en BAM gaan voor meer recycling op de bouwplaats

Artikel delen

Afvalinzamelaar Beelen en bouwer Koninklijke BAM Groep verduurzamen de bouwplaatsen in Nederland. Onlangs tekenden beide bedrijven een overeenkomst voor het ‘totaal afvalmanagement’ op en rond alle BAM-bouwlocaties. Dit betekent dat Beelen bij BAM de verantwoordelijkheid heeft voor de totale afhandeling van bouwafval en zich hier tot in de kleinste details mee gaat bemoeien. Doel is zoveel mogelijk restmateriaal te recyclen tot nieuwe grondstoffen.
 
Beelen en BAM hebben elkaar – als het ware vanzelfsprekend – op de bouwplaats gevonden in duurzaamheid. Beelen zoekt voortdurend naar wegen om de traditionele afvalverwijdering om te buigen naar een systeem waarin afval wordt gezien én wordt benut als grondstof. Daarmee sluit het bedrijf naadloos aan bij de bedrijfsfilosofie van BAM om bouwprojecten zo duurzaam mogelijk uit te voeren. BAM is zich ervan bewust dat bouwactiviteiten de leefomgeving veranderen; ook voor toekomstige generaties. Daarom is maatschappelijk verantwoord ondernemen bij de bouwer stevig verankerd in de bedrijfsvoering.
 
Beelen al present bij bouwplanning
Als marktleider en innovator in de sloop- en recyclewereld heeft Beelen veel expertise in afvalscheiding en hoogwaardig hergebruik. Dankzij zelf ontwikkelde innovaties realiseert het bedrijf maar liefst 99,76% recycling van het ingezamelde bouw- en sloopmateriaal.
Beelen streeft ook voor bouwplaatsen naar maximale scheiding van afval. De korte termijn-ambitie is om te verbeteren van 60% naar 80%, maar uiteindelijk moet 99% haalbaar zijn. Daarom denkt Beelen al bij de planning van bouwprojecten mee, onder meer over de logistiek van afvalscheiding en -afvoer. Tijdens de bouw zijn medewerkers actief die alles in goede banen leiden. Van schoonmakers tot verkeersregelaars die het wisselen van afvalcontainers regelen.
BAM rekent Beelen niet alleen af op de dagelijkse uitvoering, maar ook op de bewaking van afgesproken doelstellingen. Beelen rapporteert daarom periodiek over de gescheiden afvalstromen, kosten en hoeveelheden. Dit vindt plaats via een online klantenportaal dat op maat voor BAM werd ontwikkeld. Met behulp van een app kunnen uitvoerders bijvoorbeeld inzoomen op hun eigen bouwplaats en zien tot welke nieuwe grondstoffen ‘hun’ afval wordt gerecycled. BAM benut deze informatie ook om de bouw verder te verduurzamen en voor de jaarlijkse duurzaamheidsverslaglegging.