Energiebesparing in stroomversnelling

Artikel delen

Energiebesparing. We kunnen er niet meer omheen. Bemoedigend zijn vooral de talrijke regionale initiatieven de laatste tijd. Zo hebben in twee jaar tijd 12.000 Overijsselse huizenbezitters hun woning energiezuiniger gemaakt. Omgerekend naar de actuele energieprijzen komt dat neer op een besparing van ruim 10 miljoen euro. Daarnaast is op 25 september het startschot gegeven voor ‘Kleur uw Gemeente Groen’. Het programma ondersteunt gemeenten en regio’s om de uitrol van energiebesparing in de gebouwde omgeving te versnellen en te verankeren. Netbeheerder Stedin is verder in Rozenburg een experiment gestart waarbij uit zonne-energie, waterstof en CO2, aardgas wordt gemaakt. In een speciaal daarvoor ontwikkelde installatie ondergaat de elektriciteit samen met waterstof en CO2 een chemische reactie. Door elektrolyse en methanisering ontstaat gas dat ongeveer dezelfde samenstelling heeft als het vertrouwde aardgas.
Goed nieuws is verder dat verhuurders nu in aanmerking kunnen komen voor een lening met lage rente als zij tenminste 5 woningen willen renoveren tot zeer energiezuinige woningen. Minister Stef Blok (Wonen en Rijksdienst) stelt hiervoor 75 miljoen euro aan leningen beschikbaar. En per 1 januari 2015 krijgen huiseigenaren die nog geen energielabel hebben, een voorlopig energielabel toegestuurd. Dat label is gebaseerd op reeds bekende gegevens, zoals woningtype, oppervlakte en bouwjaar. Het is goedkoop (waarschijnlijk enkele tientjes) en eenvoudig online via enkele vragen om te zetten in een definitief energielabel. Bij verkoop of verhuur moet een woning een definitief energielabel hebben. Dit zal vanaf 2015 gehandhaafd worden. Kortom: we kunnen niet meer om energiebesparende maatregelen heen. En dat gaat de bouw veel extra werk opleveren! Daar krijg je toch energie van?
 
Ing. Frank de Groot
Hoofdredacteur BouwTotaal