Feestelijke oplevering House of Tomorrow Today

Artikel delen

Deze zomer is in Sterksel het eerste House of Tomorrow Today (HoTT) opgeleverd. HoTT staat voor een gezonde woning, met prettig leefklimaat, die ook nog eens adaptief en zeer duurzaam is. Om deze prestatie te beklinken zijn de partijen betrokken bij het ontwerp en bouwproces afgelopen maandag 22 september bijeen gekomen om samen met de bewoners Jos en Karin Lichtenberg het glas te heffen.
 
Tekst: Monique Blacha, Manager Projectbureau Slimbouwen
 
De opdrachtgever Jos Lichtenberg heeft vanaf het initiatief zeer hoge ambities voor de woning bij het team neergelegd. Hij wilde graag actieve woningen, met voldoende licht en lucht. Een woning die energieleverend is, zodat ook zijn auto in de toekomst door het HoTT van voeding kan worden voorzien. Een huis dat de footprint van het gebruik verkleint en tevens zo flexibel is dat deze mee kan veranderen met de veranderende behoefte van de gebruiker nu en in de toekomst.
Deze hoge ambitie is bereikt door de visies van Slimbouwen en Active House met elkaar te combineren. Maar ook door het project uit te laten voeren door de juiste bedrijven met goede kennis en kunde voor het realiseren van de opgave. De bouwregisseur Harry van Heeswijk van An Archi heeft bij de selectie een belangrijke rol gespeeld. Zo zijn verschillende marktpartijen gericht vanuit het totaalconcept uitgenodigd om mee te werken aan de realisatie. Soms met bestaande innovaties, slim bijeen gebracht, soms met compleet nieuwe producten. De woning is namelijk niet ontwikkeld als doel op zich, maar als tussenstap onderweg naar morgen.
 
Meten = weten
Meer dan eens worden woningen opgeleverd met een belofte naar de gebruiker toe, dat ze bijvoorbeeld gezond en energiezuinig zijn. Echter weet in veel gevallen de woning zich niet aan te passen aan het gebruik van de bewoners. Men stelt dan dat de bewoners zich maar aan moeten passen aan de woning. De bedrijven betrokken bij het HoTT zijn het hier echter niet mee eens. Met het HoTT willen zij daarom aantonen dat het anders kan. Daarom wordt in en rondom het HoTT allerlei informatie verzameld. Om deze reden is het bouwproces vastgelegd door middel van Time Lapse camera’s. Met de camera’s is de realisatie van het huis vanaf meerdere kanten gefilmd. De beelden kunnen nu worden geanalyseerd om zo te achterhalen waar het goed is gegaan in het bouwproces en welke aspecten er geoptimaliseerd kunnen worden.
Er is een blowerdoor test uitgevoerd die de luchtdichtheid van de woning aantoont. De gehele woning is vol gehangen met verschillende sensoren die het gebruik in de woning meten. Door middel van het domotica systeem geleverd door ABB kan de woning worden aangestuurd. De woning kan leren van zijn gebruikers en zich slim gaan aanpassen op de wensen van de gebruikers. Door middel van de Bed & Breakfast in het HoTT kunnen toekomstige gasten hun bevindingen delen met de HoTT-bedrijven. Al deze gegevens worden geanalyseerd. Zo wordt op allerlei manieren kennis verzameld die kan worde gebruikt om het HoTT concept door te ontwikkelen.
 
HoTT naar morgen
Met de realisatie van de eerste woning, is een stap gezet met het ontwikkelen van duurzame en energieleverende HoTT-woningen. Na het realiseren van een project nemen de partijen traditioneel gezien afscheid van elkaar, maar niet bij het HoTT. De bedrijven betrokken bij het HoTT hebben elkaar gevonden in de HoTT Community van Slimbouwen en hebben de ambitie om het concept verder door te ontwikkelen. Het concept wordt daardoor in de toekomst niet alleen toegankelijk voor vrijstaande woningen. Momenteel wordt het concept doorontwikkeld voor toepassing voor rijtjeswoningen. De toekomst biedt kansen om het concept nog verder door te ontwikkelen voor kantoorpanden en scholen, ziekenhuizen en andere gebruiksvormen.
 
HoTT Bezichtigen?
Het eerste HoTT is inmiddels opgeleverd en open gesteld voor het publiek. Heeft u interesse in een bezichtiging, dan kunt u contact opnemen met Stichting Slimbouwen. Slimbouwen beheert de agenda en organiseert periodiek bijeenkomsten en rondleidingen, zodat de kennis van het eerste HoTT  breder wordt verspreid in de markt.