Het hele bouwproces verzekert met BouwProcesPolis

Artikel delen

Risk Innovation heeft het afgelopen jaar de BouwProces Polis ontwikkeld, waarmee de traditionele CAR (Construction All Risk verzekering), de reguliere AVB (Aansprakelijkheid verzekering voor Bedrijven) en de OAV (Ontwerp Aansprakelijkheid verzekering) zijn samengevoegd tot één polis. Hiermee wordt enerzijds ingespeeld op de behoefte van de aannemer om verzekeringstechnisch beter op het bouwproces aan te sluiten. Anderzijds worden hiermee de zogenaamde ‘gaten’ tussen de separate polissen gedicht.
 
Risk Innovation heeft niet alleen de verzekeringsproducten verder geïnnoveerd, zij heeft ook een revolutionair Cloud platform ontwikkeld waarop haar klanten, de verzekeraars, experts en zijzelf 24/7 met elkaar kunnen communiceren. Tevens hebben klanten de mogelijkheid om op het platform zelf verzekeringproducten aan te vragen of te wijzigen, schades te melden of management informatie op te vragen. Zowel het zogenaamde acceptatieproces als het schadebehandelingsproces is hiermee geheel digitaal en beveiligd inzichtelijk geworden.
 
Loss Adjusting
Een belangrijk aspect in de werkwijze van de verzekeraar is Loss Adjusting. De expert stelt niet alleen de schade vast, maar handelt direct de schade met de aannemer af waardoor de doorlooptijd van een schadegeval wordt terug gebracht tot maximaal 10 werkdagen. Frank Lenarduzzi van Risk Innovation: ‘Met name het snel weer op de rit zetten van het bouwproces door het toepassen van Loss Adjusting draagt direct bij tot een beter rendement voor de aannemer.’ Afgelopen jaren is er hier veel ervaring mee opgedaan door de verzekeraar.