Kunststof standaard raamkozijnen met vast glas of vast raam

Artikel delen

Kunststof raamkozijnen zijn in veel uitvoeringen, kleuren en afmetingen verkrijgbaar. Voor wat grotere afmetingen kunststof kozijnen, met een standaard kozijnprofiel in een standaard kleur, geeft casadata.nl de richtprijzen weer van raamkozijnen met vast raam en met twee delen vast glas.
 
Tekst: www.casadata.nl.
 
Het nieuwe kunststof raamkozijn brengt men in de nieuwe wandopening aan tegen het reeds vooraf aangebrachte houten stelkozijn. Na het plaatsen van het kozijn brengt men de isolerende beglazing aan. Vervolgens kit men het kozijn aan de binnenzijde rondom af. Eventueel werkt men de dagkant van het kozijn verder af.
Bij kunststof raamkozijnen is er een ruime keuze in modellen, uitvoeringen, afmetingen en kleurstellingen. In deze publicatie is uitgegaan van kunststof raamkozijnen, die Weneko Kunstoffen maakt van Veka profielen. Veka is een van ’s werelds grootste producenten van kunststof profielen voor kozijnen, ramen, deuren, rolluiken, luiken, enzovoorts. De kunststof kozijnen van Veka werken isolerend door het 4/5-kamersysteem en voldoen aan alle eisen met betrekking tot wind- en waterdichtheid. Het materiaal is voor 98 % recyclebaar.
De kozijnen hebben een verdiept profiel, zodat de kunststof kozijnen wat meer op houten kozijnen lijken en daardoor een bestaand gevelbeeld niet aantasten. De raamprofielen hebben een extra ‘facetrand’, waardoor het profiel een slankere en speelsere indruk maakt.
De fabrieksmatig aangebrachte beschermfolie moet men in een zo laat mogelijk stadium van de bouw verwijderen om beschadigingen zoveel mogelijk te voorkomen. Na het gereedkomen van het metselwerk de afmetingen van de wandopeningen controleren voor het aanbrengen van de kozijnen. Bij het plaatsen van beglazing met doorvalrisico, letselrisico of windbelasting dient men rekening te houden met de NEN-voorschriften (NEN 2608, NEN 3569 en NEN 6702).
 
Bouwkosten
In de kostenberekeningen is ervan uitgegaan dat men de nieuwe wandopening voorziet van een houten stelkozijn, bestaande uit een vurenhouten spouwlat, een hardhouten stellat en een strook DPC-folie. De kunststof raamkozijnen hebben een standaard profiel en het gehele kozijn is inclusief het vaste raamdeel afgewerkt in de standaard kleur crème (RAL 9001) of wit (RAL 9010). De kosten zijn inclusief isolerende beglazing, standaard HR++ 5-15-4 mm. De kosten zijn exclusief aftimmeren rondom kozijn, steigerwerk en bouwplaatsvoorzieningen.
Elk kostenbedrag is gedetailleerd berekend met alle directe uitvoeringskosten van arbeid en materiaal. Het uurloon is zonder opslagen voor de bouwplaatskosten, algemene bedrijfskosten en winst en risico. Meer richtprijzen van andere afmetingen of andere uitvoeringen van dit type kunststof raamkozijn en van andere typen kunststof raamkozijnen ziet u op casadata.nl. Daarvan zijn na het inloggen alle complete calculaties te zien en te downloaden in Excel of te importeren in het calculatieprogramma CasadataCalc en daar eenvoudig aan te passen.
Het regionale kostenniveau betreft de regio Oost Gelderland (postcode 7000 – 7100). Op www.casadata.nl ziet u het kostenniveau van uw eigen regio door het opgeven van de postcode. Bij de indirecte kosten is gerekend met een toeslag op de directe kosten van 17%. Dit toeslagpercentage bestaat uit 8% voor algemene bedrijfskosten, 5% voor winst en 3% voor risico.

Klik voor de tabellen op onderstaande digitale uitgave.