Minder CO2 door geopolymeerbeton

Artikel delen

Van Hattum en Blankevoort en ENCI en Mebin, dochterbedrijven van HeidelbergCement, hebben proeven gedaan met het in situ verwerken van geopolymeerbeton. Bij dit product komt er veel minder CO2 vrij dan bij traditionele betonmortels.
 
De drie bedrijven nemen actief deel in het MVO Netwerk Beton, initiatiefnemer van de Green Deal Beton, met als doel de betonketen verder te verduurzamen. Geopolymeerbeton is één van de binnen dit netwerk benoemde perspectieven.
Op dit moment bevat beton nog vaak portlandcementklinker, met als voornaamste grondstof kalksteen. Bij de productie hiervan komt relatief veel CO2 vrij. Van Hattum en Blankevoort, Mebin en ENCI hebben daarom de handen ineengeslagen om met elkaar een praktijkproef te realiseren met geopolymeerbeton. Dit is een type beton waarbij het traditionele cement is vervangen door een bindmiddel dat is samengesteld uit industriële reststoffen die moeten reageren met sterk alkalische activatoren. Voorbereidend onderzoek en ontwikkeling voor deze proefopstelling werd uitgevoerd in de labo’s van HeidelbergCement in Duitsland en Nederland.
 
Uitdaging
Op beperkte schaal zijn binnen de prefab-industrie al ervaringen opgedaan met de vervaardiging van rioolbuizen en verhardingsplaten van geopolymeerbeton. De grote uitdaging is nu de vervaardiging van geopolymeerbetonspecie in een betoncentrale, het vervoer van deze specie met een truckmixer en de verwerking van de specie op de bouwplaats. Dit is complex, omdat de ‘open-tijd’, ofwel de verwerkingstijd, niet te sturen is met de traditionele betonhulpstoffen.
Tijdens de proeven op de bouwplaats worden L-vormige elementen gestort, verdicht en afgewerkt die gedurende een aantal jaren aan weersinvloeden worden blootgesteld en continu visueel worden geïnspecteerd. Van de geopolymeerbetonspecie worden ook tientallen proefstukken vervaardigd. Ook deze worden uitgebreid onderzocht op uiteenlopende mechanische- en duurzaamheidsaspecten. De resultaten van de proeven worden op termijn in breder verband bekend gemaakt.