Werknemers bouwsector meest honkvast

Artikel delen

Werknemers in de bouwsector staan van alle sectoren het minst open voor een nieuwe baan. Terwijl in de handelssector ruim de helft van het personeel openstaat voor een nieuwe functie, is dit bij de bouwsector 31 procent. Dat blijkt uit onderzoek van GITP-dochter PiCompany.
 
PiCompany onderzocht onder 11.000 werknemers in negen sectoren in hoeverre zij openstaan voor een nieuwe baan en in welke mate men daar actie op wil ondernemen. De actiebereidheid is het grootst in de vervoers- en logistieke sector, gevolgd door de zorg.
Door de introductie van het nieuwe ontslagrecht komend jaar, is het belangrijk om te weten in hoeverre personeel openstaat voor een nieuwe baan. De relatief lage actiebereidheid van personeel kan voor bijvoorbeeld de overheidssector grote gevolgen hebben. Alette Ducro, algemeen directeur PiCompany: ‘Bij overheden staan grote bezuinigingsoperaties voor de deur. Het is aannemelijk dat die processen gepaard gaan met ontslagen. Door het nieuwe ontslagrecht zijn werkgevers langer financieel verantwoordelijk voor ontslagen werknemers. Het feit dat ambtenaren minder openstaan voor een nieuwe baan, en daar minder actie op willen nemen, geeft aan dat dit dus voor het openbaar bestuur nadelige financiële gevolgen heeft.’ Dezelfde risico’s herkent Ducro ook voor de bouw: ‘Hoewel de bouwsector weer groei laat zien, is het niveau van voor de crisis nog niet bereikt. Ook in deze sector kan het zinvol zijn om te kijken hoe werknemers gemotiveerd kunnen worden voor een andere carrière.’
 

% dat makkelijk openstaat voor nieuwe baan
% dat makkelijk actie onderneemt in carrière

Groot- en kleinhandel (50,6%)
Groot- en kleinhandel (47%)

Vervoer, logistiek en communicatie (45,3%)
Onderwijs en onderzoek (45,9%)

ICT (45,2%)
Financiële dienstverlening (44,4%)

Industrie (44,9%)
Zorg en welzijn (43,5%)

Financiële dienstverlening (43,5%)
ICT (40,4%)

Zorg en welzijn (42%)
Vervoer, logistiek, communicatie (40,3%)

Onderwijs en onderzoek (39,1%)
Industrie (39,9%)

Openbaar bestuur (37%)
Openbaar bestuur (39,5%)

Bouw (31,3%)          
Bouw (31,1%)