Duurzame ketenvorming door bewuste integratie

Artikel delen

Op de Betondag is op 20 november een ketenconvenant ondertekend tussen Dura Vermeer Beton- en Waterbouw BV en de Vereniging van Betonmortelfabrikanten in Nederland (VOBN) namens de keurmerkhouders Beton Bewust. Volgens beide partijen wordt meerwaarde in duurzaam bouwen met beton gerealiseerd die interessant is voor opdrachtgevers.
 
Directeur Ir. Hans Kooijman ondertekende het ketenconvenant namens Dura Vermeer Beton- en Waterbouw, directeur VOBN drs. Ron Peters ondertekende het ketenconvenant namens alle keurmerkhouders. Age Vermeer, divisiedirecteur Dura Vermeer feliciteerde beide heren met de start van een duurzame samenwerking. Peters: ‘Dura Vermeer is de eerste aannemer die een structurele samenwerking met Beton Bewust leveranciers met dit keten-convenant bekrachtigt. Het laat zien dat keurmerkhouders een voorkeurspositie hebben. Tenslotte zijn het deze betonmortelfabrikanten die kennis en kunde bezitten over duurzaam bouwen met beton. Zij gaan en moeten dit nu verder met Dura Vermeer uitbouwen.’
Concreet betekent dit dat door de partijen overeenstemming wordt gezocht over de inhoud en het niveau van de aan het keurmerk verbonden eisen en de ontwikkeling daarvan. Ondanks de voorkeurspositie worden keurmerkhouders door Dura Vermeer uitgedaagd om het duurzaamheidsniveau telkens te verbeteren. Zij moeten dat ook aantonen. Eén van de punten is dat keurmerkhouders voor de te realiseren projecten aangeven hoeveel secundaire grondstoffen per geleverde m3 betonmortel wordt toegepast. Ook moeten zij de berekende hoeveelheid CO2 per geleverde m3 betonmortel opgeven.
Dura Vermeer rapporteert jaarlijks schriftelijk, zowel kwalitatief als kwantitatief, tenminste aan VOBN, op welke manier zij toeleveranciers van betonmortel hebben gestimuleerd hun inspanningen om duurzaam te produceren, en hun expertise in te brengen, om hoogwaardige bijdragen te leveren aan de duurzaamheid van bouwprojecten waarin beton wordt toegepast.
 
Keurmerk Beton Bewust
Het keurmerk Beton Bewust biedt producenten van betonmortel, opdrachtgevers en aannemerij een handelingsperspectief. Het keurmerk is een erkende standaard die betrokken partijen meerwaarde geeft in de context van het verduurzamen van de betonketen. Zo zijn keurmerkhouders Beton Bewust onder  andere A-leveranciers in de zin van de door SKAO beheerde CO2-prestatieladder.