Golfplaten dak: variëren verhouding lengte/breedte en oppervlak

Artikel delen

De kosten van daken hangen niet alleen af van de dakconstructie en toegepaste materialen, maar ook van de dakoppervlakte en daarmee samenhangende verhoudingen tussen de afmetingen. Als voorbeeld is een aantal golfplaat daken bij rundveestallen genomen. De samenstelling van de daken is qua constructie en materialen hetzelfde. De verschillen zitten alleen in de dakoppervlakten bij een verschillende lengte-breedte verhouding van de stallen.
 
Tekst: www.casadata.nl.
 
In de bouwkosten van het dak is uitgegaan van een zadeldak type bij een rundveestal, bedekt met vezelcement golfplaten. Bij deze daken gaat het om onder meer:

  • houten gordingen van 71 x 196 mm in het stalen skelet;
  • een houten muurplaat van 71 x 196 mm in de kopgevels;
  • windveren uitgevoerd in kunststof beplating en aftimmering met kunststof beplating aan de onderzijde van de overstek bij de kopgevels;
  • geprofileerde, dubbel geperste vezelcement golfplaten in zwart/blauwzwart, die uit meerdere lagen vezelcement bestaan;
  • ventilatienok voor veestal, type Wildeboer Air Light, Passive Version.

 
Afmetingen en indelingen stallen
Voor de bouwkosten van de golfplatendaken is een aantal gangbare rundveestallen als uitgangspunt genomen. Afhankelijk van het aantal rijen ligboxen en de plek van de ligboxenrijen ontstaan er verschillende lengten en breedten bij deze ligboxenstallen. Van de volgende staltypen zijn de kosten van het golfplatendak op een rij gezet:

  • 20,2 meter brede 3+0 stal, met 3 rijen ligboxen en een voergang aan de zijgevel;
  • 27,7 meter brede 3+1 stal, met 4 rijen ligboxen en een voergang tussen de 3e en 4e rij;
  • 33,2 meter brede 3+2 stal, met 5 rijen ligboxen en een voergang tussen de 3e en 4e rij;
  • 38,7 meter brede 4+2 stal, met 6 rijen ligboxen en een voergang tussen de 4e en 5e rij;
  • 47,1 meter brede 1+6+0 stal, met 7 rijen ligboxen en twee voergangen, namelijk tussen de 1e en 2e rij en na de 7e rij aan de zijgevel.

 
Samenstelling van de bouwkosten
De bouwkosten van de golfplaatdaken zijn samengesteld met de afzonderlijk gedetailleerd gecalculeerde kosten van de gordingen, muurplaten, windveren en overstekken, golfplaten en ventilatienokken. In de overzichten staan zowel de totale projectkosten van de daken als een voorbeeld van een begroting daarvan weergegeven. Vervolgens geven de specificaties de afzonderlijke calculaties weer, zodat u kunt zien met welke bouwtijden en materiaalhoeveelheden er is gerekend. De elementkosten zijn exclusief stalen skelet, dakgoten, hemelwaterafvoeren en bouwplaatskosten.
Het uurloon is zonder opslagen voor de bouwplaatskosten, algemene bedrijfskosten en winst en risico. Meer richtprijzen van andere afmetingen of andere uitvoeringen van deze onderdelen ziet u op casadata.nl. Daarvan zijn na het inloggen alle complete calculaties te zien en te downloaden in Excel of te importeren in het calculatieprogramma CasadataCalc en daar eenvoudig aan te passen.
Het regionale kostenniveau betreft de regio Oost Gelderland (postcode 7000 – 7100). Op www.casadata.nl ziet u het kostenniveau van uw eigen regio door het opgeven van de postcode. Bij de indirecte kosten is gerekend met een toeslag op de directe kosten van 17%. Dit toeslagpercentage bestaat uit 8% voor algemene bedrijfskosten, 5% voor winst en 3% voor risico.

Klik voor de tabellen op onderstaande uitgave.