Toekomst voor de ZZP’er?

Artikel delen

Terugkijkend naar 2014 stel ik vast dat er fiscaal weinig veranderd is. En als er al wat veranderde, dan was het vooral ‘knip en plak werk’. Een beetje schaven hier en stukje schuren daar. Meer niet. Dat wordt in wel 2015 anders, verwacht ik. Zo ontwikkelt het kabinet ‘as we speak’ plannen om de exponentiële groei van het aantal ZZP’ers te stoppen. Bij ongewijzigd beleid kan het aantal ZZP’ers oplopen naar één miljoen in 2020.
 
Deze groei heeft veel oorzaken, maar één daarvan is ongetwijfeld het grote fiscale verschil tussen een ‘gewone’ werknemer en een ZZP’er. De laatste wordt fiscaal gezien als ondernemer. Hierdoor mag de ZZP’er genieten van alle fiscale faciliteiten die voor ondernemers zijn bedacht. Denk bijvoorbeeld aan de ‘zelfstandigenaftrek’. Dit is een jaarlijkse ‘gratis’ aftrekpost van in beginsel € 7.280 (2014) op de winst indien de ZZP’er in dat jaar tenminste 1.225 uren werkzaam is in zijn onderneming. De gemiddelde ZZP’er werkt waarschijnlijk het dubbele aantal uren, dus dat mag geen probleem zijn. De zelfstandigenaftrek wordt voor de startende ZZP’er ook nog eens verhoogd met de ‘startersaftrek’ van € 2.123 (2014). Daarnaast geniet de ZZP’er van de zeer aantrekkelijke ‘MKB-winstvrijstelling’. Deze ‘gratis’ aftrekpost bedraagt maar liefst 14% (2014) van de winst in het betreffende jaar.
Ik geef u een concreet voorbeeld om de werking van deze aftrekposten duidelijk te maken. Stel dat een werknemer in 2014 een bruto-loon geniet van € 55.000. Zijn buurman is ZZP’er en heeft een bruto-winst gerealiseerd van € 55.000. Als beide heren gaan vergelijken wat zij over 2014 aan inkomstenbelasting betalen, zal de werknemer zeer ontevreden zijn. Hij betaalt € 7.000 meer aan de Nederlandse schatkist. Ja, u leest het goed: € 7.000! De groei van het aantal ZZP’ers kan door het kabinet dus op twee manieren worden ingedamd. De werknemer wordt in de toekomst fiscaal vriendelijker behandeld of de ZZP’er gaat in de toekomst fiscale voordelen kwijtraken. U mag één keer raden voor welke oplossing het kabinet zal kiezen. Inderdaad, het laatste. Het kabinet voorziet zelfs dat door de enorme toename van het aantal ZZP’ers de Nederlandse schatkist wordt ‘uitgehold’. In deze tijd van bezuinigingen is dit natuurlijk een duidelijke ‘no go’. Ik gun de ZZP’ers in 2015 (en daarna) uiteraard het allerbeste, maar het moet wel heel raar lopen wil hun voordelige fiscale positie niet haar langste tijd gehad hebben.
 
Mr Frank Kerkhof FB
Alfa Accountants en Adviseurs te Bennekom
Fkerkhof@alfa.nl