Verzekerd van goede garantie?

Artikel delen

De populariteit van gebruiksdaken met beplanting en bebouwing is mede dankzij beschikbare gemeentelijke subsidies sterk toegenomen. Daarmee schieten de leveranciers en bedrijven die zich bezig houden met aanleg en de kwaliteitseisen van deze daken als paddenstoelen uit de grond. Omdat zij allen nog steeds verschillende richtlijnen en garanties gebruiken, wordt de situatie er echter niet overzichtelijker op.
 
Tekst: Robin van Essel
 
Er was eens een aannemer, die een modern, stedelijk appartementencomplex bouwde. Op het platte dak werd volgens de laatste eisen van modern wonen een ‘groene’ daktuin aangelegd, en met succes: de verkoop verliep meteen goed. Twee jaar na afronding van het project slaat het noodlot toe. Het dak begint zonder aanwijsbare reden te lekken. De opdrachtgever stelt de aannemer aansprakelijk, die uiteraard naar de uitvoerende dakdekker stapt. Deze laat weten dat de waterdichte dakbedekking inderdaad onder de garantie van de beoogde levensduur van het dak valt. Maar om te kunnen repareren, moeten wel de beplanting en overige dakonderdelen als zonnepanelen, verlichting en zitplekken van het dak verwijderd worden. En uiteraard moeten deze na de reparatie opnieuw worden aangelegd: een kostenpost van tienduizenden euro’s, die niet onder de garantie valt. Het betekent na jaren juridisch gesteggel uiteindelijk de ondergang van de aannemer.
Zoals uit het bovenstaande voorbeeld blijkt, zijn aannemers door de wildgroei in de dakdekkersbranche niet altijd verzekerd van een goede kwaliteit en garanties achteraf. Om dat te verbeteren zijn leveranciers van dakbedekkingsmaterialen zich meer en meer bewust van hun plicht de klant een betrouwbare garantie te bieden. Zo bieden leveranciers als Wédéflex en Derbigum een verzekerde garantie op hun producten en de verwerking daarvan. Daarnaast zijn er verschillende kwaliteitsgaranties voor gebruiksdaken in het leven geroepen, zoals DAKMERK, DAKlabel en Leven op Daken. Desondanks doen al deze merken beloftes, maar wat is nu eigenlijk waar? Door de eigen richtlijnen en garantievoorwaarden die de merken hanteren, wordt de situatie er nog steeds niet overzichtelijker op. Daarbij zit er regelmatig een spreekwoordelijk addertje onder het gras. Daarom zet BouwTotaal in dit artikel de grootste aanbieders van een garantie op een plat dak op een rij en trekt conclusies.
 
DAKMERK
DAKMERK is een onafhankelijk keurmerk waar zo’n dertig grote dakdekkers bij zijn aangesloten. Het keurmerk bestaat inmiddels meer dan twintig jaar en is daarmee het oudste in zijn soort. DAKMERK geeft de uitvoerende dakdekker de vrijheid om zelf, naar eigen inzicht en gebruik makend van voor die situatie de beste materialen, een bestek samen te stellen en controleert vervolgens of deze voldoet aan diverse kwaliteits-, vak- en ARBO-richtlijnen. Vervolgens geldt een verzekerde garantie van tien jaar op doorlekken.
De DAKMERK dakdekkers moeten hun werk uitvoeren conform het KOMO procescertificaat BRL 4702 en de werken worden door een onafhankelijk instituut gecontroleerd. DAKMERK biedt een online bestekservice via STABU, wat in de ontwerpfase een handige handvat is voor opdrachtgever en architect. Bovendien voert de organisatie klanttevredenheidsonderzoeken en onaangekondigde inspecties op bouwplaatsen uit. Ook kan een aanvullende verzekering worden afgesloten, die bij lekkage aan het dak het verwijderen en opnieuw aanbrengen van bijvoorbeeld beplanting of zonnepanelen dekt. De aangesloten dakdekkers, die aan de strenge standaard van DAKMERK voldoen, zijn bovendien ondergebracht in een waarborgfonds. Voor deze bedrijven biedt DAKMERK een verzekerde garantie van tien jaar: als een dakdekker onverhoopt niet kan voldoen aan de garantieverplichtingen, neemt DAKMERK die over.
 
Leven op Daken
Leven op Daken begon enkele jaren geleden als kennisplatform, maar is tegenwoordig ook een kwaliteitsborging die een serie spelregels voor het aanleggen van gebruikersdaken heeft opgesteld waar de aangesloten leveranciers zich dienen te houden. Er zijn zowel dakdekkers, materiaalleveranciers als hoveniers bij Leven op Daken aangesloten, met één aanspreekpunt voor de opdrachtgever (vaak de dakaannemer). Of deze leveranciers zich aan de spelregels houden, wordt gecontroleerd door het onafhankelijke Bureau Dakadvies. Als uit de eindrapportage van het bureau blijkt dat het dak aan alle kwaliteitseisen van Leven op Daken voldoet, geven zij een verzekerde garantie van tien jaar. Mocht het dak binnen die garantieperiode van tien jaar gaan lekken, dekt de verzekering van Leven op Daken de kosten van de betrokken partijen tot maximaal 120 procent van de oorspronkelijke offerteprijs. Als de kosten voor het weghalen, herstellen en opnieuw aanleggen van het gebruiksdak hoger uitvallen, is dat deel niet verzekerd.
 
DAKlabel
DAKlabel is sinds begin 2014 een stichting zonder winstoogmerk die als doel heeft om de producten van zes toeleveranciers van A-merken en elf dakdekkers beter op elkaar af te stemmen en zo tot een bestek te komen waarbij alle richtlijnen op het gebied van kwaliteit, milieu en veiligheid zijn opgevolgd. DAKlabel biedt ook een online bestekservice. Om in aanmerking te komen voor een verzekerde garantie, is het geadviseerde bestek bindend. Nadeel is dan ook dat er slechts de keuze is uit de producten van voorgeschreven leveranciers, maar als het bestek juist wordt uitgevoerd en goedgekeurd door een onafhankelijke partij (zoals Bureau Dakadvies), wordt er een verzekerde garantie voor tien jaar verstrekt door de verantwoordelijke dakdekker. Daarna is een verlenging van vijf jaar mogelijk als uit een keuring blijkt dat het dak altijd goed is onderhouden. Eventuele af- en opbouw van dakonderdelen van een gebruiksdak valt alleen binnen de garantie wanneer dat aanvankelijk onderdeel is van de via DAKlabel verzekerde aanneemsom. Bij een claim keert de verzekering naast inflatiecorrectie maximaal 150 procent van de aanneemsom uit.
 
Derbigum
Derbigum is een producent van verschillende duurzame dakbedekkingen, zowel traditionele bitumen als innovatieve oplossingen met synthetische, plantaardige of groene dakbedekking. Die laatste bestaat uit voorgeteelde bakken met vegetatie die rechtsreeks op wortelwerende onderdakbedekking worden geplaatst: een degelijke totaaloplossing voor groene daken. Alle producten van Derbigum beschikken over diverse kwaliteitscertificaten. De producent schrijft zijn producten zelf een levensduur van 45 jaar toe, terwijl uit verschillende onafhankelijke onderzoeken tussen de dertig en 35 jaar als resultaat naar voren komt. Derbigum biedt een verzekerde garantie van tien jaar op de dakbedekking en bakken vegetatie van eigen merk, mits deze allemaal zijn geplaatst door een gecontracteerde dakdekker. Overige dakonderdelen zijn niet standaard meeverzekerd. Derbigum biedt eveneens een bestekservice via STABU aan.
 
Wédéflex
Wédéflex is een producent van dakbedekking en werkt samen met een vast netwerk van 36 dakdekkers die als uitvoerende partij optreden. De producten van Wédéflex voldoen aan een aantal strenge kwaliteits-, levensduur en milieurichtlijnen, waarop een verzekerde garantie van tien jaar geldt op zowel materiaal als verwerking. De uitvoerende dakdekker verplicht zich om te werken volgens de richtlijnen van Wédéflex. Een jaar na afloop van de garantie controleert een onafhankelijk bureau (wederom zoals Bureau Dakadvies) het dak. Als blijkt dat er altijd goed onderhoud is gepleegd, kan de garantie twee maal met vijf jaar worden verlengd. Het is bij Wédéflex op twee manieren mogelijk om ook aanvullende dakonderdelen op een gebruiksdak tot anderhalf miljoen euro te verzekeren, mits deze dan via een gecontracteerde hovenier of een onder-aannemersconstructie worden aangebracht. Wédéflex biedt ook een bestekservice voor hun eigen productlijn.
 
Conclusies
In principe is het uitgangspunt van de genoemde garanties vergelijkbaar. Of de partij die de garantie biedt nu een leverancier, een overkoepelde organisatie of een keurmerk is, in de meeste gevallen voorzien zij in een verzekerde garantie van ten minste tien jaar op de materialen en diensten. Bij Wédéflex is het onder voorwaarden zelfs mogelijk deze tot twintig jaar te verlengen. De verschillende partijen stellen ieder eigen voorwaarden, maar meestal liggen die in de richting van de noodzaak om te voldoen aan een kwaliteitsrichtlijn als KOMO en periodiek onderhoud door een gecontracteerde partij of een periodieke controle door bijvoorbeeld Bureau Dakadvies.
DAKMERK is de enige partij die zijn verzekerde garantie heeft ondergebracht in een waarborgfonds, waardoor eventuele claims tegen aangesloten aannemers die inmiddels failliet zijn, altijd kunnen worden opgevangen. Dat is een grote plus. DAKMERK is ook het enige merk dat geen eisen stelt aan de leverancier, maar dit volledig in handen laat van de uitvoerende dakdekker. Wédéflex en Derbigum zijn daarentegen producenten. Zij geven vanzelfsprekend alleen garantie op hun eigen producten.
Als het aankomt op gebruiksdaken bestaan er nogal wat verschillen in de breedte van de verzekering. Aangezien het verwijderen en opnieuw aanbrengen van dakelementen zoals beschreven een grote kostenpost kan zijn, is het belangrijk om een gebruiksdak hier goed voor te verzekeren. De meeste partijen keren bij lekkage wel een percentage ‘opruimkosten’ bovenop de aanneemsom uit, maar deze zullen over het algemeen niet kostendekkend zijn. Als het mogelijk is om dakonderdelen mee te verzekeren, dienen deze meestal te zijn aangebracht door een gecontracteerde leverancier of onderdeel moeten onderdeel uitmaken van de oorspronkelijke aanneemsom. Dit maakt juist de garantie op gebruiksdaken een stuk onoverzichtelijker. De DAKMERK ‘Multi Garantie’ is de enige oplossing waarbij het weghalen en weer terug aanbrengen van alles wat op het dak staat volledig meeverzekerd kan worden.
 
Ongeacht met wie men in zee gaat, is het belangrijk om goed op de hoogte te zijn van voorwaarden rond de garantie. Niet alle partijen zijn op website of telefonisch even scheutig met het verstrekken van details over de voorwaarden waaronder een verzekerde garantie op extra dakonderdelen wel of niet geldt. Vraag als klant daarom altijd door, voordat je een contract aangaat.