Blikschade

Artikel delen

Met de regelmaat van de klok doemen er discussies op over wat er allemaal fout is in de bouw en hoe het beter zou kunnen. Zo ook weer recent toen we naar aanleiding van mijn HoTT project een bijeenkomst in Sterksel hadden. Even was Sterksel het episch centrum (niet te verwarren met epicentrum) van nieuwe bouwvisies.
 
In enkele workshops ging het over het bereiken van Slimbouwen en Active House ambities. Gaandeweg werd duidelijk dat beide visies wat conflicteren met onze routines, maar ook dat er rationeel geen speld tussen te krijgen is. Het is anders, maar levert ook veel kwaliteit en marge op. Er waren veel enthousiaste reacties over het bereikte resultaat en ook over al het goede van beide visies. In een overenthousiaste bui riep één van de deelnemers uit volle borst: ‘Waarom doen we het eigenlijk niet gewoon vanaf morgen?’  Daarop had eigenlijk niemand antwoord en er viel een veelbetekenende stilte.
 
Hoe kan het nu zo zijn dat je het erover eens bent dat een bepaalde innovatie goed voor iedereen is en dat we het dan toch gewoon niet oppakken? Dat heeft met (vermeende) drempels te maken. Als je zelf overtuigd bent dan nog kun je je zorgen maken over hoe je de missie verkocht krijgt. Bij het bedrijf waar je voor werkt of bij je klanten. En als je daar een zwaar hoofd in hebt dan geef je niet vol gas.
 
Zelf bewegen is prima, maar als je in een file staat dan bepaalt je voorganger en diens voorganger, et cetera, of er bewogen wordt. In geval van een file is het de voorste die na een periode van blokkade de eer heeft de zaak weer vlot te mogen trekken. Zo zie ik het ook een beetje in de bouwketen. Iedereen vult ergens een positie in, in de reeks van grondstoffen-, componenten-, bouwdeelindustrie, handel, onderaannemers, aannemer, projectontwikkelaar, financier, ontwerper, opdrachtgever, woonconsument/gebruiker, et cetera. Het gaat erom om bij de voorste in de file, namelijk de gebruiker, respectievelijk de woonconsument, een vraag te genereren. Door daar bewustwording te stimuleren ontstaat die vraag en komt de file (lees keten) in beweging.
 
In theorie zou je samen kunnen besluiten om opeens gelijktijdig in beweging te komen (‘Waarom doen we het eigenlijk niet gewoon vanaf morgen?’), maar dat werkt niet. Zou u het in een file aandurven om op basis van een collectief ‘klaar….af’ bij ‘af’ vol gas te geven? Dat zou volgens mij op een aarzelende exercitie met veel blikschade uitdraaien.
 
Zie daar de verklaring (niet per se een legitimatie) voor ons weifelend gedrag.
 
Prof. Dr. Ir. Jos Lichtenberg, hoogleraar productontwikkeling aan de TU/e, consultant bij organisaties met een innovatieambitie, voorzitter van de stichting Slimbouwen.