Eerste certificaat voor funderingsherstel

Artikel delen

Op 20 november ontving Bouwberaad van IKOB-BKB het eerste certificaat voor het herstellen van bestaande funderingen. Met de nieuwe certificatieregeling wordt de kwaliteit van de advies- en herstelwerkzaamheden aan funderingen geborgd. Hiermee is de opdrachtgever zeker van een goede uitvoering van de werkzaamheden en van een probleemloze oplevering.
 
De verschillende BRL-delen zijn van toepassing op het herstel van funderingen, het beoordelen en het geven van advies over de staat van een bestaande fundering, het technisch ontwerpen van funderingsherstel, het begeleiden van eigenaren van gebouwen met funderingsproblemen en het uitvoeren van funderingsherstel. De eisen staan omschreven in de verschillende delen van de Beoordelingsrichtlijn (BRL) 5025, de basis voor certificatie.
Een bedrijf kan zelf kiezen voor welke delen het wenst te certificeren. BRL 5025-00 is altijd van toepassing. In dit deel staan de eisen die gesteld worden aan het kwaliteitssysteem en aan de opleiding en ervaring van de certificaathouder. Ook de externe controle door IKOB-BKB is uitvoerig omschreven. Bouwberaad is gecertificeerd op basis van BRL 5025-04 ‘Uitvoering van funderingsherstel’. In dit specifieke deel zijn de aanvullende eisen die gelden voor de uitvoering van het herstel opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld eisen voor het werkplan, de uitvoering en de oplevering van het werk. De BRL is te downloaden op www.ikobbkb.nl/beoordelingsrichtlijnen.html. Naar verwachting komen op korte termijn ook de delen 01 t/m 04 van BRL 5025 beschikbaar.