Green Deal Circulaire Gebouwen

Artikel delen

Ruim 40 organisaties hebben inmiddels hun deelname aan de Green Deal Circulaire Gebouwen bevestigd. Op 30 oktober hebben de participanten tijdens het congres Green Buildings 2014 hun deelname met een handtekening bekrachtigd. Door te participeren in deze Green Deal committeren organisaties zich aan de vertaalslag van de circulaire economie naar de gebouwde omgeving.
 
De Green Deal Circulaire Gebouwen is gericht op een minimaal gebruik en hergebruik van grondstoffen, producten en goederen. Organisaties die hun deelname aan de Green Deal hebben bevestigd, zijn onder meer AAFM, ABN Amro, Alliander, Brink Groep, DGBC, Dura Vermeer, Duurzaamgebouwd.nl, Eneco, HEVO, Humanagement, INSID, KPN, Linthorst, MVO Nederland, Nuon, Philips, SNS Retailbank, Unica, provincie Utrecht en Windesheim.
Een onderdeel van de Green Deal vormt het ontwikkelen van een gebouwenpaspoort en toepassing hiervan op pilot-gebouwen. Hiervoor zijn al diverse gebouwen ter beschikking gesteld door onder andere ABN Amro en KPN (kantoorgebouwen), de provincie Utrecht (monumentaal gebouw) en HEVO (onderwijsgebouw).
 
Vertaalslag naar gebouwen
Het initiatief van de Green Deal Circulaire Gebouwen is samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ontwikkeld door Corporate Facility Partners (CFP). Deelnemende partijen willen met de Green Deal een bijdrage leveren aan het realiseren van een circulaire economie door het maken van een vertaalslag naar gebouwen. De circulaire economie draait om het slim gebruiken van grondstoffen, producten en goederen, zodat deze oneindig hergebruikt of gereproduceerd kunnen worden. Voor gebouwen betekent ‘circulair’ bijvoorbeeld dat materialen niet alleen hergebruikt worden, maar ook dat het gebouw ‘flexibel’ ingezet kan worden.
Building Holland en CFP tekenen voor de organisatie van het Green Buildings congres. Bram Adema, directeur van CFP: ‘Het congres heeft als doel om gebouwen circulair te maken. De circulaire economie lijkt de manier om duurzaamheid in onze westerse samenleving te realiseren. De economie gebruikt te veel grondstoffen; de hoogste tijd dus om de handen ineen te slaan.’
 
Meer informatie over het congres is te vinden op www.buildingholland.nl, www.cfp.nl en www.fmn.nl.