Niet slopen, maar inpakken

Artikel delen

Op 25 november vond de projectlancering plaats van zestien energieneutrale sociale huurwoningen in Heerenveen van woningcorporatie Accolade. Deze woningen zijn gerenoveerd volgens het Built4U principe. Dit is een innovatieve renovatiemethode voor betaalbare passief renovatie van sociale woningbouw. In slechts vijf dagen wordt een woning middels een prefab schil gerenoveerd volgens de principes van passief bouwen. De bewoner hoeft het huis niet uit. Built4U is een samenwerkingsverband van Doorwin, Kingspan Unidek, Zehnder–J.E. Storkair, Trecodome, The Source Group en Van Aken Architecten. Ketenintegratie in optima forma dus.
 
Woningcorporaties en particuliere woningbezitters kampen anno 2014 met een aantal uitdagingen. Eén van de uitdagingen is hoe de huidige woningvoorraad verduurzaamd kan worden. ‘Zeventig procent van het energieverbruik zit in de gebouwde omgeving. Dan is het niet meer dan logisch dat we daar beginnen’, zegt Ron de Goeij, directievoorzitter van Van Aken Architecten. ‘De transitie van rijtjeshuizen uit de jaren zestig en zeventig in de sociale sector van bijvoorbeeld energielabel F naar A of zelfs A+ en A++ is wel degelijk mogelijk. Als er iets gebeurt horen we dikwijls: van F naar B kan, maar verder niet vanwege de financiering. Bij corporaties is dan het budget op. Wij tonen met Built4U aan dat het wel kan.’
Built4U biedt de oplossing door in slechts vijf dagen de woning middels een prefab schil te renoveren volgens de principes van passief bouwen. Bewoners hoeven dus niet drie weken hun huis uit. De energetische waarde van de woning steekt na renovatie volgens het samenwerkingsverband ‘met kop en schouders’ boven energielabel A uit.
De renovatie ligt gedurende het gehele proces in handen van ervaren specialistische partijen die de producten zelf hebben ontwikkeld. Lange tijdrovende bestekprocessen zijn daarmee verleden tijd en het financiële model biedt vervolgens diverse mogelijkheden voor financiering van de renovatie. John Rietveldt van Doorwin licht toe: ‘Wij hebben veel tijd besteed aan het stroomlijnen van onze gezamenlijke processen en het perfectioneren van de compositie van de productonderdelen en zijn er zo in geslaagd de kosten te minimaliseren en verspillingen te voorkomen. Doordat er nauwgezet volgens LEAN-methode wordt samengewerkt, kunnen daardoor ook de uren op de bouwplaats geoptimaliseerd worden.’
 
Prefab schil
De hoogwaardige isolatie wordt gerealiseerd met een prefab schil. Het huis wordt aan de buitenkant ingepakt; zowel de gevels als het dak. De dakisolatie heeft daarbij een Rc-waarde van 9,0 m2K/W en heeft geïntegreerde PV-panelen. De gevel heeft een Rc-waarde van 7,0 m2K/W. Op de plaatsen van ramen en deuren worden openingen uitgespaard. Er wordt dus niet gesloopt of verbouwd, de woning krijgt een op maat ontworpen jas. De schil isoleert én biedt ruimte voor de installatietechniek. Andere maatregelen zijn drievoudige beglazing en het inbrengen van EPS parels in de kruipruimte: goed voor een Rc-waarde van 7,0 m2K/W. In slechts vijf dagen is de woning getransformeerd tot een gezonde, comfortabele woning met een nieuw uiterlijk, zonder dat er aan de binnenkant ruimteverlies wordt geleden.
Het comfortabele en gezonde binnenklimaat van de Built4U-woning is het effect van comfortventilatie met warmteterugwinning. Deze installatie wordt verwerkt in de schil. Comfortventilatie resulteert in een continue toestroom van frisse lucht. Dankzij de warmteterugwinning en gebalanceerde luchttoevoer en -afvoer ervaart de bewoner geen ‘tocht’ en warmte- en koudebruggen.
Built4U geeft in het voortraject inzicht in de energiebesparing en daarmee in de financiële haalbaarheid van de renovatie. Dat gebeurt met het berekeningsprogramma PHPP (berekeningsmethodiek voor passief bouwen uit Duitsland) om in de ontwerpfase de energiezuinigheid van het gerenoveerde gebouw te bepalen. Bovendien garandeert Built4U dat het geluidsniveau van de installaties niet hoger is dan 30 dB(A) (nieuwbouweis Bouwbesluit 2012). Daarnaast geeft men garantie op voldoende ventilatie en wordt met een blowerdoor-test de luchtdichtheid gecontroleerd.
 
Levensechte preview
Met het geavanceerde softwareprogramma REVIT maakt Built4U driedimensionale modellen van de schilonderdelen in een Building Information Model (BIM). Die worden in de fabriek geprefabriceerd en vervolgens voor en op de woning gemonteerd. Deze modellen zijn niet alleen waardevol vanwege de technische vernuftigheid en efficiëntie, ze bieden ook een levensechte preview van het nieuwe uiterlijk. Ron de Goeij: ‘Door middel van een BIM-model en productengineering zijn de onderlinge producten op elkaar afgestemd, waardoor we in staat zijn snel en efficiënt te renoveren waarbij de renovatie voldoet aan de hoogste kwaliteitsstandaarden en het uiterlijk door de bewoners en woningcorporaties zelf kan worden bepaald.’
 
Impuls voor de wijk
De schil brengt zowel een esthetisch als een sociaal voordeel met zich mee. Dankzij een verscheidenheid aan materialen, zoals steenstrips, aluminium of een combinatie van diverse kleuren, kan de oorspronkelijke uitstraling op een moderne wijze worden nagebootst of juist worden gewijzigd. Sociaal heeft de metamorfose ook zijn effect. Ten eerste bepalen de woningcorporatie en bewoners zelf het uiterlijk van de schil, een proces dat bijdraagt aan de verbondenheid in de wijk. Ten tweede kan een compleet nieuw uiterlijk het imago van de buurt verbeteren.
 
Meer weten? Kijk op www.built4u.nl.