NulNu congres prikkelt tot energieneutrale aanpak

Artikel delen

Op woensdag 8 oktober vond het energieneutrale congres NulNu plaats in Arnhem. Negen masterclasses verdiepten techniek, organisatie en financiën van een energieneutrale aanpak. Een sprankelende interviewronde over acht projecten met bewoners, eigenaren en makers prikkelde ruim 200 congresdeelnemers. De presentatie van het NulNu manifest van vereniging DNA in de bouw, de feestelijke uitreiking van de eerste zeven diploma’s in Nederland van het internationaal erkende certificaat Passiefhuis vakman, de introductie van de Stichting KERN en de presentatie van het Ontwerppakket energetisch renoveren, sloten het geslaagde evenement af.
 
Tijdens het Nulnu congres presenteerde DNA in de Bouw het NulNu manifest: tien standpunten die uiteenzetten waarom energieneutraal nu noodzakelijk is. Het werd overhandigd door bestuurslid Carl-peter Goossen aan Ron Josten, adviseur dubo bij VNG. Zeven cursisten ontvingen de eerste diploma’s in ons land van het internationaal erkende certificaat ‘Passiefhuis vakman’. De cursus van het Passiefhuis Instituut wordt in tientallen landen gegeven aan aannemers, installateurs en andere professionals in de uitvoerende bouw. De cursus is voor de Nederlandse markt vertaald en aangepast door DNA en wordt gegeven door de nieuwe stichting KERN, die deze avond werd geïntroduceerd. KERN staat voor kennisinstituut energetische renovatie en nieuwbouw en is opgericht door DNA om de energietransitie in de bouw te versnellen. KERN verzamelt zo compleet mogelijk actuele kennis, stelt deze laagdrempelig beschikbaar en ontwikkelt opleidingen en cursussen. Meer informatie op www.stichtingkern.nl.
 
Ontwerppakket energetisch renoveren
Tevens presenteerde DNA het Ontwerppakket energetisch renoveren, een compleet pakket met materialen om vijf keer een morfologisch ontwerp te maken. De inhoud is ideaal bij de integrale aanpak van het ontwerp voor renovatie, maar ook voor nieuwbouw. Iedere bouwprofessional kan er direct effectief mee aan de slag. Een uitgebreid scala aan deeloplossingen, 82 in totaal, is verzameld in 16 groepen, inclusief kenmerken. Het pakket kan worden besteld bij DNA. Kijk voor meer informatie op www.dnaindebouw.nl.
 
Bevlogenheid en elan
Initiatiefnemer vereniging DNA in de Bouw organiseerde het NulNu congres met Stadsregio Arnhem Nijmegen, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en TU Delft. Het congres maakte deel uit van de NulNu manifestatie en betreft drie evenementen in drie maanden: gratis adviesgesprekken voor particulieren (22 – 25 september); het congres op 8 oktober en op 7, 8 en 9 november de energieneutrale open huisroute. Met de NulNu manifestatie wil DNA kennis en kunde over Het Nieuwe Wonen in een energieneutraal huis delen, kansen en mogelijkheden voor bewoners concreet maken en integrale samenwerking stimuleren. De pas twee jaar bestaande DNA in de Bouw stimuleert een steeds grotere groep tot energieneutraal bouwen en renoveren. Het afgelopen jaar zijn er veel nieuwe leden toegetreden tot de vereniging.
 

NulNu manifest

 
Met het 10 punten NulNul manifest licht DNA in de Bouw toe waarom energieneutraal bouwen en renoveren nu noodzakelijk is.
 

  1. Energetische renovatie leidt tot comfort en een gezond binnenklimaat. Energetisch renoveren kost minder dan menigeen denkt en levert veel op: een gezond en comfortabel gebouw. Als je verbouwt, zorg dan voor een optimaal energie-concept.
  2. 100% Trias Energetica = 90% energie besparen. Met passiefhuis technologie is 90% energiebesparing mogelijk, met zelfs een beter comfort en binnenklimaat. Collectieve hernieuwbare energievoorziening op buurtniveau biedt veel voordelen ten opzichte van individuele concepten. Fossiele energie is overbodig.
  3. Integraal ontwerpen leidt tot synergie. De samenhang tussen disciplines is de sleutel tot succes van de deeloplossingen. Een ontwerp slaagt in goede samenwerking met ontwerpers en bouwers vanaf het begin. Delen = vermenigvuldigen.
  4. Een slim gebouw gebruikt de zon. Volg de zon voor het (stedenbouwkundig) ontwerp. Zorg dat de zon in de winter het huis aangenaam verwarmt, maar ‘s zomers niet.
  5. Gebouw, gebruik en installaties vormen een geheel. Een slimme installatie is nauwkeurig afgestemd op het gebouw en het gebruik. Vaak wordt een veel te groot vermogen geïnstalleerd, dat leidt tot onnodig energieverbruik.
  6. Isolatie is de goedkoopste energie. Investeer slim: isoleren kost 7 cent per bespaarde kWh. Zonne-energie opwekken kost 23 cent per kWh netto contante waarde. Isolatie behoudt zijn waarde ook na afbetaling.
  7. Energetische renovatie minimaliseert de maandlasten. Een goed doordachte en energie-efficiënte renovatie op een natuurlijk moment houdt de woonlasten op peil, ook bij stijgende energiekosten. Wonen blijft betaalbaar.
  8. Een duurzaam gerenoveerd gebouw behoudt zijn waarde. Een duurzaam gebouw is flexibel in gebruik, makkelijk te onderhouden en te herstellen en behoudt zijn waarde, zelfs bij sloop.
  9. Minder energie spaart het klimaat werkelijk. Door handel in emissierechten leidt hernieuwbare energie zonder energiebesparing tot meer energieverbruik; niet tot minder CO2-uitstoot. Daarom heeft stap 1 van de Trias Energetica het grootste maatschappelijke belang.
  10. Energie-efficiënt (ver)bouwen draagt bij aan wereldvrede. 85% van de huidige conflicten in de wereld gaat over olie en gas. Een samenleving die niet afhankelijk is van externe energiebronnen hoeft geen oorlog te voeren.