Aannemersfederatie blij met Wetsvoorstel Aanpak Schijnconstructies

Artikel delen

Aannemersfederatie Nederland is verheugd dat minister Asscher in het wetsvoorstel Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS), dat in december 2014 naar de Tweede Kamer ging, doorpakt op het bestrijden van schijnconstructies en illegale arbeid. De minister wil hiermee een eind maken aan de oneerlijke concurrentie op de arbeidsmarkt en tussen bedrijven onderling, zodat bonafide ondernemers en hun werknemers niet gehinderd worden door constructies die een normaal functioneren van de bedrijfstak frustreren.
 
Het is volgens AFNL-voorzitter Henk Klein Poelhuis voor de Aannemersfederatie een historisch moment en een belangrijke stap om de bouwsector weer ‘schoon’ te maken vanaf de opdrachtgever tot en met de laatste schakel in de keten. Hierdoor kan de sector bouw, die meer en meer in de greep kwam van schijnconstructies en onderbetaling, weer een fatsoenlijke bedrijfstak worden. Cruciaal voor het imago van de sector en de instroom van nieuwe medewerkers, na een jarenlange exodus van werknemers.
 
Bouwsector weer aantrekkelijk maken
Al enkele jaren is er op de arbeidsmarkt in de bouw- en infrasector een opmars van schijnzelfstandigen en andere constructies, voortkomend uit hoge loonkosten, lage prijzen, zware concurrentie, hang naar zelfstandigheid, de voor de bouw enorme conjuncturele dips en de enorme toestroom van goedkopere arbeidskrachten. De Aannemersfederatie heeft met haar ‘Zwartboek schijnzelfstandigen’ een paar jaar geleden de ‘schijnkat’ de bel aangebonden. 
Volgens de federatie is het een goede zaak dat de minister nu deze schijnconstructies aanpakt en uitbuiting van werknemers uit de weg ruimt door meer inspecties uit te voeren en malafide bedrijven en opdrachtgevers aanpakt. Cruciaal is dat de minister ook de opdrachtgever in de aansprakelijkheid in de keten meeneemt. Het is namelijk de opdrachtgever die door te lage aanneemsommen het meest van het toepassen van schijn- en ontwijkconstructies heeft geprofiteerd. Als gevolg daarvan zijn onnodige faillissementen, werkloosheidsuitkeringen door noodgedwongen ontslag en gemiste belastingopbrengsten op de gemeenschap afgewenteld. 
De minister suggereert verder in zijn wetsvoorstel een keurmerk/certificaat voor bedrijven die arbeidsvoorwaarden/cao naleven. Wat de aannemersfederatie betreft zou hierop het MVO-bouwstempel mogen worden gezet. Een volgende stap is de introductie van een ID-vakbewijs in de bouw, inmiddels ID-pas genoemd. De Aannemersfederatie weet dat de minister de brede inzet van dit registratiesysteem bestudeert. De AFNL hoopt dat deze pas in de loop van volgend jaar breed in de sector kan worden uitgezet en z’n werk gaat doen.