Genomineerden De Nederlandse Bouwprijs voor het voetlicht

Artikel delen

Categorie Gebouwen

 
Gebouwen is de categorie voor in Nederland gerealiseerde nieuwbouw, transformatie, renovatie of restauratie in woning- en utiliteitsbouw.
 
Wat:   Villa Kogelhof, Kamperland
Wie:    Architectenbureau Paul de Ruiter
 
Omschrijving
Bij het ontwerpen van Villa Kogelhof in Kamperland (Zeeland) was van begin af aan autarkie het ambitieuze uitgangspunt. De villa diende volledig energieneutraal te zijn, met onder meer energieopwekking via de eigen windmolen. Opvallend door een spectaculaire verschijningsvorm.
De jury spreekt van een spectaculair ontwerp, waarbij minimalisme bijna leidt tot overdaad. Architectonisch is het indrukwekkend. De zorgvuldige inpassing in het landschap maakt het tot een bijzonder gebouw.
 
 
Wat:   Uitbreiding en renovatie Mauritshuis, Den Haag
Wie:    Hans van Heeswijk architecten
 
Omschrijving
Sinds de vorige verbouwing van het Mauritshuis waren de voorzieningen allemaal ondergebracht in het souterrain. Bezoekers betraden het gebouw via de zij-ingang in het souterrain aan de Korte Vijverberg.  Door de recente verbouwing ziet de bezoeker direct wat hij kan verwachten. Een topmuseum met een collectie op wereldniveau.
‘Intelligente uitbreiding van het bestaande paleisje: het gebouw blijft als icoon in tact’, aldus de jury. ‘Mooi voorbeeld, zowel architectonisch, functioneel als technisch, van op een kwalitatief hoogstaande en respectvolle wijze omgaan met emotioneel beladen erfgoed.’
 
 
Wat:   Rotterdam Centraal
Wie:    Benthem Crouwel Architects (namens Team CS: Benthem Crouwel Architects, Meyer en Van Schooten Architecten en West 8)
 
Omschrijving
Rotterdam Centraal is een combinatie van robuuste constructie, open ruimte, transparantie van gevels en continuïteit van bestrating. Dit resulteert in een overzichtelijke en transparante ruimte die een logische verlenging van de stad is. Een zeer functioneel gebouw, gekenmerkt door slimme integratie van complexe vraagstukken
De transformatie van Rotterdam CS staat volgens symbool voor optimale kwaliteit. Terwijl het zijn functie behield werd het sombere gebouw met ‘enge tunneltjes’ veranderd in een speels, veilig en uiterst aantrekkelijk gebouw. Anke van Hal: ‘Die enge tunneltjes herinner ik me nog van vroeger: altijd eng om er doorheen te gaan. Dit project is een uiterst complexe opgave die met veel partijen succesvol is uitgevoerd en uitnodigt tot reizen met openbaar vervoer.’ Jurylid prof. ir. Thijs Asselbergs, architect / directeur Architectuurcentrale Thijs Asselbergs, voegt daar nog aan toe: ‘Een staaltje ongelooflijke ingenieurskunst en een fraai voorbeeld van samenwerking tussen partijen.’
 
 

Categorie Bouwmaterialen & -systemen

 
Bijzondere bijdragen op het gebied van bio-based bouwmaterialen, bouwelementen, materialen, hulpmiddelen, daksystemen, gevelsystemen, installaties, afbouw en onderhoud, hang-en sluitwerk, isolatie, keukens & sanitair en ruwbouw.
 
Wat:   Built4U
Wie:    Doorwin, Kingspan Unidek, Zehnder-J.E. StorkAir, Trecodome, The Source en Van Aken Architecten
 
Omschrijving
Built4U is een betaalbare renovatiemethode voor renoveren naar passiefhuis-standaard van de sociale woningvoorraad. Revolutionair voor de renovatiemarkt. Binnen vijf dagen wordt een complete woning gerenoveerd met prefab bouwproducten.
Volgens de jury is dit een mooi concept, passend in een trend en een uitstekend antwoord op de vraag hoe de integrale kwaliteit van onze bestaande naoorlogse woningvoorraad in korte tijd en op betaalbare wijze kan worden verbeterd. Built4U vraagt om aanpassingsvermogen van het traditionele bouwbedrijf die door dergelijke initiatieven snel wordt ingehaald. ‘Een mooi voorbeeld van partijen vanuit de toeleverende industrie die elkaar opzoeken en comakers worden in het ontwikkelen, assembleren en monteren van complete gevelrenovatieconcepten. Het heeft de jury echter wel verbaasd dat er slechts één renovatieconcept is ingezonden. Maar dit is ’, merkt Van Hal op.
 
 
Wat:   Kabelnetgevels Markthal
Wie:    Octatube
 
Omschrijving
De Markthal is een architectonisch icoon nabij Station Blaak in Rotterdam. Aan beide kopse kanten van het boogvormige gebouw bevinden zich de grootste kabelnetgevels van Europa. Samen vormen de kabels een afgespannen net, 34 meter hoog en 42 meter breed. Een zeer intelligent ontworpen systeem en de integratie van constructie en architectuur tonen volgens de jury lef. De constructies die Octatube iedere keer weer ontwerpt zijn volgens de jury fascinerend. Het is volledig recyclebaar en mede dankzij deze oplossing kan de markthal onverwarmd blijven. Jurylid Thijs Asselbergs is zeer enthousiast: ‘De durf van de partij die dit heeft uitgerekend! Bij een flinke storm kan de glasgevel in het midden tot 70 cm uitbuigen! Hier zijn rekenen en materialisering geïntegreerd tot een transparante en bewegende gevel.’
 
 
Wat:   De RONA©Zelf Reinigende Berm in de N421
Wie:    Dura Vermeer en Altena Groep
 
Omschrijving
Een zeer open bermverharding gecombineerd met een innovatieve minerale filterconstructie, reinigt gedurende een periode van 40 jaar afkomend vervuild hemelwater tot onder de grenswaarden die gehanteerd worden voor het infiltreren van water in kwetsbare gebieden. Lijkt in alle opzichten een simpele, maar vooral een doeltreffende oplossing voor een bestaand probleem die een uitstekende bijdrage kan leveren aan een meer duurzame leefomgeving.
 
 

Categorie Civiele kunstwerken

 
In Nederland gerealiseerde bruggen, viaducten, tunnels en overige kunstwerken die de (leef)omgeving optimaal benutten.
 
Wat:   Ramspolburg
Wie:    Van Hattum en Blankevoort
 
Omschrijving
De Nieuwe Ramspolbrug verbindt Flevoland met Overijssel. Omdat de nieuwe brug hoger en breder is dan de oude Ramspolbrug zijn er aanzienlijk minder brugopeningen nodig. Dit bevordert de doorstroming van het verkeer op de weg en het water. De inspanningen van prefabricage zijn volgens de jury  vooruitstrevend. De jury prijst de samenwerking en betrokkenheid van veel stakeholders, waardoor men tot hoge kwaliteit is gekomen.
 
 
Wat:   Stadsbrug ‘De Oversteek’, Nijmegen
Wie:    Gemeente Nijmegen en Bouwcombinatie Stadsbrug Nijmegen v.o.f
 
Omschrijving
Nijmegen wilde méér dan alleen een nieuwe brug over de Waal. Bouwcombinatie Stadsbrug Nijmegen en de architecten Ney & Poulissen kwamen met een overtuigend voorstel: een slanke stalen brug die recht doet aan de Waal, de stad, de historische locatie en de ontwikkelingen in de omgeving. De jury vindt deze inzending in alle opzichten zowel bouw- als verkeerskundig een lust voor het oog; uitdagende benadering van marktpartijen, van bouwen én beheren; binnen tijd en budget. Hier komt alles samen: hoge kwaliteit, rekening houdend met belangen van alle stakeholders, respect voor historie, esthetiek, hanteren complexiteit, BIM, zachte factoren, technieken en duurzaamheid.
‘Een fraai voorbeeld van een andere vorm van duurzaamheid: als mensen zich aan een gebouw of kunstwerk hechten dan sloop je het niet meer. Duurzaam is Dierbaar. Opvallend is ook dat er zo weinig staal is gebruikt: hier is flink aan gerekend’, voegt Asselbergs toe.
 
 
Wat:   Luchtsingel
Wie:    ZUS [Zones Urbaines Sensibles]
 
Omschrijving
De Luchtsingel vormt samen met het Schieblock en een groot aantal andere projecten de Test Sit Rotterdam, een plek waar nieuwe manieren van ‘stad maken’ kunnen worden uitgeprobeerd. In het kader van de IABR – Making City heeft ZUS 21 interventies in het gebied in gang gezet, uiteenlopend van pocket parks tot een stadsfabriek. Ze worden verbonden via één doorlopende route: de Luchtsingel.
De jury is van mening dat de Luchtsingel op vele fronten een voorbeeldproject is. Vernieuwend in alle opzichten en passend in de moderne tijd. De jury vindt het zeer origineel om op deze manier met een voorinvestering de herontwikkeling van het gebied te verkennen. Asselbergs: ‘Het proces is hier ook interessant. De stad geeft je nieuwe kansen. Door samenwerking tussen verschillende partijen ontstaat er nieuwe doorbloeding.’
 
 

Genomineerden Aanmoedigingsprijs Talent met toekomst

 
Genomineerd worden young professions tot 40 jaar die een opvallende bijdrage hebben geleverd aan een ingezonden gebouw, civiel kunstwerk of bouwmateriaal- of systeem.
 
Kandidaat:  M. Koehler – Marc Koehler architects
 
Samenwerken met opdrachtgevers is één van de belangrijkste pijlers in het werk van Marc Koehler. Deze werkwijze is ook op deze wijze doorgevoerd in het Dune House op Terschelling. Marc is volgens de jury een jonge bevlogen architect met een behoorlijk omvangrijk en hoogwaardig oeuvre. Hij voelt de tijdsgeest goed aan en gaat het debat aan met de gevestigde orde. De jury prijst zijn ondernemerschap. Het Dune House is een architectonische prestatie: prachtig gedetailleerd, fraaie materiaaltoepassing en originele vormgeving.
 
Kandidaat:  ir. B.R. van Loenen – Van Hattum en Blankevoort
 
Door een innovatieve oplossing heeft de aannemerscombinatie A4ALL (Volker Wessels, Heijmans, Boskalis) op overtuigende wijze de tender voor het project A4 Delft Schiedam gewonnen. De bijdrage van Bas van Loenen in dit project was de doorontwikkeling en implementatie van BIM en digitale innovatie.
Bas is volgens de jury duidelijk iemand die voor de troepen uitloopt en mensen meekrijgt in de vaart der volkeren. Knap werk om theorie in de praktijk te krijgen. De toepassing van 3D modellen is inmiddels standaard, 4D is nog lang geen gemeengoed, maar Bas is afgestudeerd op 5D!