fbpx

ADRA Nederland renoveert Gezondheidskliniek in Nigeria

Artikel delen

‘Het is met geen pen te beschrijven wat in de afgelopen week gebeurd is tijdens de Bouwbeurs in de Jaarbeurshallen in Utrecht’, zegt Christa Breure, fondsenwerver voor ADRA Nederland. Ook de stand van BouwTotaal werd bezocht. ‘Ons doel is om fondsen bij elkaar te halen voor de renovatie van ons Gezondheidscentrum Ayetoro in Nigeria. Mede dankzij het management team van de beursvloer onder begeleiding van Harold Mol van de Jaarbeurs zijn Marijke Sijtsma en ik aan de slag gegaan. Het was een groot succes!’

Ter ondersteuning van hun verhaal hebben ze gebruik gemaakt van een maquette van het project, die gebouwd is door de architect Marc van Arem. De bouwtekening gaf de mogelijkheid aan de aanwezige standhouders om hun naam te koppelen aan dit project. Zij konden letterlijk een ruimte van het gebouw aanschaffen voor een bedrag van € 75, – t/m € 700,-. Geheel onverwachts is er ook meegedacht aan het ondersteunen op het gebied van materialen. Kanttekening is wel of er een transportmogelijkheid bestaat naar Nigeria om alle goederen zonder calamiteiten bij het Gezondheidscentrum te krijgen.  Vanuit de stand van VBI, Huis & Milieu ‘(Re) Building the Future’ heeft dit project op bijzondere wijze een financiële injectie gekregen.

Project
In Ayetoro in Nigeria staat een verwaarloosd gezondheidscentrum. Het werd in 1956 opgericht door missionarissen. Het staat 40 km af van het dichtstbijzijnde gezondheidscentrum in Ile Ife. Circa 25.000 mensen zouden er gebruik van moeten maken. Met de overname van alle Adventist Ziekenhuizen in Nigeria door de Adventist Health International, lag de focus vooral op de grotere ziekenhuizen. Dit heeft negatieve effecten gehad op de kleine klinieken, zoals die van Ayetoro.
De verbouwing van de Adventist Health Center zal financieel duurzaam zijn op de lange termijn. De kliniek zoals deze toen werd opgericht werd gezien als een geschenk van de missionarissen, zonder enige bijdrage van de lokale begunstigden. Omdat de lokale inbreng ontbrak (omdat de kliniek werd gebouwd en beheerd door de missionarissen) was het destijds niet financieel duurzaam. De lokale inbreng is er nu wel. Als onderdeel van de beoordeling van de behoeften, zijn er meerdere stakeholdersbijeenkomsten tussen ADRA, de kerk der Zevende Dag-adventisten (ZDA) en geselecteerde leden van de gemeenschap geweest. Als onderdeel van het plan duurzaamheid, wordt voordat de kliniek wordt overgedragen aan de gemeenschap, een gezamenlijk comité van beheer opgericht. Dit bestaat uit 20 vertegenwoordigers van de gemeenschap, andere belanghebbenden en de ZDA kerk.

Wat is er nodig?
Alle partners zijn het eens over het project en het budget. De ZDA kerk in Nigeria legt de basis voor het te renoveren gezondheidscentrum en draagt $ 7.000 bij. De Adventistische Jeugdafdeling van het ministerie in Nigeria draagt $ 1.000 bij. De ‘Adventist Health Professionals Ekiti State’ draagt nog eens $ 7.000 bij. Voor het hele project is € 15.000 uit Nederland nodig. Op moment van schrijven is in Nederland al € 7.233,- toegezegd door het bouwbedrijfsleven. ‘Wij zijn zeer dankbaar dit kenbaar te mogen maken’, aldus Christa Breure.

U kunt het verschil maken in de gezondheid en productiviteit van boeren in Ayetoro. Wilt u een bijdrage overmaken? Dan kan dit op rekening nummer: NL57RABO 0378 3857 47 o.v.v. Gezondheidscentrum Ayetoro, t.a.v. ADRA Nederland in Huis te Heide. Meer informatie en donaties: https://www.adra.nl/thema-overzicht.