Ik vertrek

Artikel delen


De jaren begonnen zo langzamerhand bij Fred te tellen. Een jaar of vijftien geleden was hij met drie partners een consultancybedrijf (onder meer in de bouw- en installatiebranche) gestart. Iedere partner had een persoonlijke holding met een 25%-aandelenbelang in de werkmaatschappij. Vanaf het begin was het bedrijf buitengewoon succesvol. Maar nu was het voor Fred, de oudste van de vier, genoeg: zijn energie was op.
 
Hij schakelde een ‘business valuator’ in om de waarde van zijn aandelen vast te stellen. Deze kwam uit op € 600.000. Bij aanvang van het eerstvolgende partneroverleg nam Fred daarom het woord en zei: ‘Heren, ik vertrek … en jullie mogen mijn aandelen kopen voor € 600.000.’ Nadat de andere partners van de schrik bekomen waren volgde een lang gesprek met vooral veel vragen, maar zonder dat de andere drie partners het aanbod aanvaardden. Na een adempauze van enkele weken wezen twee van de drie andere partners, niet toevallig de jongste twee, het aanbod resoluut af. Sowieso waren zij het er niet mee eens dat Fred ‘zomaar’ stopte. Tegelijkertijd beseften zij dat ze dat uiteindelijk niet konden tegenhouden. Maar vooral waren zij niet bereid € 600.000 te betalen. Want wie zou hen straks als jongste en laatst overgebleven partners uitkopen? Onder de werknemers zaten geen opvolgers. Er was ook geen ‘derde partij’ die interesse zou kunnen hebben in dit bedrijf dat volledig afhankelijk was van de kennis van de partners. Een patstelling was het resultaat.
Geen van de partijen was bereid ook maar een beetje op te schuiven in de richting van de ander. Ondertussen werden de onderlinge verhoudingen steeds killer. Als het even kon (en ook als het eigenlijk niet kon) ontweken de partners elkaar. Gaandeweg koos een aantal werknemers eieren voor hun geld door te vertrekken naar andere werkgevers. Zo ging het van kwaad tot erger. De omzet is inmiddels gehalveerd en het eens zo winstgevende bedrijf zakt langzaam maar zeker weg in een crisis. De patstelling is ‘as we speak’ nog steeds niet opgelost. Kunt u hier iets van leren? Zeker! Zelfs teveel om in het kader van deze column op te noemen. Besef in ieder geval op tijd dat u, voor de continuïteit van het bedrijf en het ‘cashen’ van de waarde daarvan, opvolgers moet hebben. Als u ze nog niet heeft, zoek ze dan. Zij kunnen u te zijner tijd uitkopen. Besef daarnaast dat een patstelling, behalve voor de schaker die op verlies staat, nooit de oplossing is.  
 
Mr Frank Kerkhof FB
Alfa Accountants en Adviseurs te Bennekom
Fkerkhof@alfa.nl