Slimbouwen ondertekent Green Deal Circulaire Gebouwen

Artikel delen


Op 13 januari jongstleden hebben bijna 60 partijen, waaronder Stichting Slimbouwen, de Green Deal Circulaire Gebouwen ondertekend. Centraal binnen deze Green Deal staat het minimaal gebruik en hergebruik van grondstoffen en producten bij het ontwerp en de exploitatie van bedrijfsgebouwen. Voor gebouwen betekent dit een verschuiving van focus op alleen materialen, naar de levensduurverlenging door het maximaal aanpasbaar maken van de gebruiksfunctie van een gebouw. Een uitgangspunt dat één op één samen gaat met de resultaten van Slimbouwen. 
 
Tekst: Monique Donker-Blacha
 
Toen Slimbouwen werd gevraagd om deel te nemen aan de Green Deal Circulaire Gebouwen was de keuze snel gemaakt. Slimbouwen knipt het bouwproces namelijk op in vier bouwstenen: het casco, de schil, de installaties en de afbouw. Dit opknippen resulteert in een ander ontwerpproces, waarbij de kennis van de industrie benodigd is, en een scheiding van gebouwcomponenten tijdens het bouwproces. Het voordeel hiervan is dat gebouwen flexibel en aanpasbaar zijn tijdens het gebruik en onderdelen van het gebouw eenvoudig kunnen worden vervangen of geüpgraded. De vier bouwstenen vertegenwoordigen tevens ieder een eigen levensduur. Zo kun je het gebouw als het ware na realisatie ook weer ‘afpellen’ en materialen of producten weer hergebruiken.
 
Verandering in bouwproces en aanbesteding
De realisatie van circulaire gebouwen zal ongetwijfeld van grote invloed zijn op de wijze van samenwerking in de bouw. Circulaire gebouwen worden niet gerealiseerd door simpelweg een optelsom van circulaire producten. Circulair bouwen heeft impact op de aanbesteding, de vraag en ambitie van de opdrachtgever en gebouweigenaar, maar ook op het ontwerp en bouwproces. Er zal een verschuiving ontstaan van producten naar componenten. In de markt zijn reeds discussies gaande over eigendommen bij circulair bouwen. Blijven de producten in eigendom van de productleverancier? Of blijft de grondstoffenleverancier eigendom van de grondstoffen? Of worden de materialen eigendom van banken en beleggers? Eén ding is zeker: om circulair te kunnen ontwerpen en bouwen is de expertise vanuit productleveranciers in het ontwerpproces van cruciaal belang. Tevens moet er vertrouwen zijn tussen alle partners en moet er open en transparant met elkaar gecommuniceerd worden. De werkwijze van Slimbouwen faciliteert dit proces reeds in de basis.
 
Zes pilot projecten
De Green Deal levert concrete resultaten op. Zo zijn er zes pilotprojecten geselecteerd die zowel qua grootte als functie zeer verschillend zijn. Deze pilotprojecten worden onder andere ingezet voor de ontwikkeling van een gebouwpaspoort. Het paspoort is bedoeld om ontwikkelaars en gebouwbeheerders inzicht te geven in de mate waarop gebouwen voldoen aan het circulaire gedachtegoed. Slimbouwen zet zich samen met een aantal andere partijen, zoals Brink Groep, OVG, ORGA Architecten en anderen, in voor het pilotproject van KNP in Apeldoorn. Alle partijen samen vullen de ambities op het gebied van circulaire economie in, zodat er is sprake van waardevermeerdering in de toekomstbestendigheid van gebouwen. Met alle stakeholders moet een nulpunt bepaald worden en een visie uitgezet waar we naar toe willen groeien.
 
Meer informatie over de Green Deal Circulaire Gebouwen? Kijk op www.Slimbouwen.nl.